Razmerje denarnih rezerv (formula, primer) | Izračunaj CRR

Kakšno je razmerje denarnih rezerv (CRR)?

Delež skupnih vlog banke, ki ga je treba vzdrževati pri centralni banki posamezne države, je znan kot količnik denarne rezerve in se uporablja kot sredstvo za nadzor likvidnosti v bančnem finančnem sistemu.

Z enostavnimi besedami je razmerje denarnih rezerv (CRR) določen odstotek celotnih vlog banke, ki jih je treba hraniti na tekočem računu pri centralni banki države, kar bi pomenilo, da banka ne bo imela dostopa do tega zneska denarja za katero koli komercialno ali gospodarsko dejavnost.

Formula

Obvezna obveznost se imenuje znesek obvezne rezerve, formula za njeno izražanje pa je:

Razmerje denarnih rezerv = obvezne rezerve * Bančni depoziti

Kjer bodo bančni depoziti na splošno vključevali naslednje:

Čiste obveznosti povpraševanja in časa, kar ni nič drugega kot vsota hranilnih računov, tekočih računov in fiksnih vlog, ki jih ima banka.

Enačba za izračun stopnje denarne rezerve je po svoji naravi precej preprosta.

 • Prvi del je obvezna rezerva, ki jo centralna banka države določi po preučitvi vseh makro dejavnikov, ki se pojavljajo v državi, to je stopnja inflacije, stopnja porabe, povpraševanje in ponudba blaga, trgovinski primanjkljaj itd. .
 • Drugi del formule so neto povpraševanje in vezani depoziti, ki si jih banka izposodi v obliki vlog, centralna banka pa najraje obdrži določeno količino rezerve poleg vseh bank, da preživi med finančno krizo.

Primeri

Predlogo Excel za razmerje denarnih rezerv lahko prenesete tukaj - Predloga Excel za razmerje denarnih rezerv

Primer # 1

ABC bank ltd se prvič registrira kot banka pri centralni banki. Želela bi določiti svojo obvezno rezervo, neto obveznosti povpraševanja in časa pa je izračunala na milijardo dolarjev. Izračunati morate celotno razmerje denarnih rezerv, saj je obvezna rezerva 5%.

Rešitev:

Centralna banka je določila obvezno rezervo v višini 5%. Neto vloge banke znašajo 1 milijardo USD.

Torej lahko izračun enačbe razmerja denarnih rezerv naredimo na naslednji način -

 • Razmerje med rezervami = zahtevano obvezno rezervo * Bančni depoziti
 • = 5% * 1.000.000.000

Razmerje med rezervami bo

 • Razmerje rezerve = 50.000.000.

 Zato mora banka ABC obdržati 50 milijonov dolarjev na tekočem računu pri centralni banki.

2. primer

Spodaj je izvleček RBL bank ltd za dve proračunski leti. Vse spodnje številke so v krorah. Predpostavimo, da neto obveznosti na povpraševanje in čas predstavljajo 45% celotnih posojil, Centralna banka pa zahteva 4-odstotni delež rezerve.

Za obe leti morate izračunati količnik denarne rezerve.

Rešitev:

Centralna banka je obvezno rezervo določila kot 4%. Bančne neto vloge predstavljajo 45% vseh posojil.

 • Bančne vloge za marec 2017 = 42.567,85 * 45% = 19.155,33
 • Bančni depoziti za marec 2018 = 53.163,70 * 45% = 23.923,67

Torej lahko izračun razmerja denarnih rezerv od marca 2017 izvedemo na naslednji način -

 • Razmerje med rezervami = zahtevano obvezno rezervo * Bančni depoziti
 • = 4% * 19.155,53

Razmerje rezerv iz marca 2017

 • Razmerje rezerve = 766,22

Zdaj lahko izračun razmerja denarnih rezerv od marca 2018 izvedemo na naslednji način -

 • Razmerje med rezervami = zahtevano obvezno rezervo * Bančni depoziti
 • = 4% * 23.923,67

Razmerje rezerv iz marca 2018

 • Razmerje rezerve = 956,95

3. primer

Spodaj je izpisek zvezne banke ltd za dve proračunski leti. Vse spodnje številke so v krorah. Predpostavimo, da neto obveznosti na povpraševanje in čas znašata 85% in 90% celotnih posojil, Centralna banka pa zahteva 5-odstotno in 5,5-odstotno stopnjo rezerve za leto 2017 oziroma 2018.

Za obe leti morate izračunati zahtevani količnik denarne rezerve.

Rešitev:

Centralna banka zahteva, da znaša delež obveznih rezerv 5% za leto 2017 in 5,5% za leto 2018. Neto depozit banke znaša 85% oziroma 90% za leto 2017 in 90% celotnih posojil.

 • Bančni depoziti za marec 2017 = 103561,88 * 85% = 88 027,60
 • Bančni depoziti za marec 2018 = 123525,99 * 90% = 138533,14

Torej lahko izračun razmerja denarnih rezerv od marca 2017 izvedemo na naslednji način -

 • Razmerje med rezervami = zahtevano obvezno rezervo * Bančni depoziti
 • = 5% * 88 027,60

Razmerje rezerv iz marca 2017

 • Razmerje rezerve = 4.401,38 krore

Torej, izračun formule razmerja denarnih rezerv iz marca 2018 lahko naredimo na naslednji način -

 • Razmerje med rezervami = zahtevano obvezno rezervo * Bančni depoziti
 • = 5,5% * 111.173,39

Razmerje rezerv iz marca 2018

 • Razmerje rezerve = 6.114,54 krore

Ustreznost in uporaba

Ko banke najemajo depozite od javnosti, je ključni cilj banke posojanje in posledično zasluženje razmika. Banke bodo morda želele čim bolj povečati svoje posojilo, da bi povečale svoj dobiček in ohranile svoj prazni denar v bilanci stanja najmanj Če je večina sredstev dana v posojo in če pride do izrednih razmer ali če nenadoma naglo umaknemo sredstva, se bodo banke trudile izpolniti svoje zaveze ali drugače rečeno odplačila.

 Nasproti tem vlogam je glavni namen CRR zagotoviti nekaj likvidnega denarja, medtem ko je njegov sekundarni cilj omogočiti centralni banki nadzor nad obrestnimi merami in likvidnostjo v gospodarstvu. Obrestne mere se kratkoročno spreminjajo navzgor ali navzdol, odvisno od tega, koliko likvidnosti lahko banke posojajo. Prevelik pretok denarja ali porast posojanja denarja bo privedel do padca obrestnih mer, premalo pa do skoka.