Donosnost povprečne premoženja Formula ROAA | Kalkulator (predloga Excel)

Kaj je donosnost povprečnih sredstev?

Donosnost povprečnega premoženja (ROAA) je podaljšanje razmerja donosnost premoženja in namesto celotnih sredstev ob koncu obdobja vzame povprečje začetnega in zaključnega stanja sredstev za določeno časovno obdobje in se izračuna kot neto dobiček, deljen s povprečnimi skupnimi sredstvi (začetek plus konec sredstev, deljen z dvema).

Tu je formula -

V zgornjem razmerju sta dve komponenti.

 • Prva komponenta je neto dohodek. Če lahko pogledamo izkaz poslovnega izida podjetja, bi lahko našli čisti dohodek. Čisti dobiček je zadnja postavka v izkazu poslovnega izida. Ko odštejemo davke od PBT (dobiček pred obdavčitvijo), dobimo dobiček po obdavčitvi (PAT) ali neto dohodek.
 • Druga komponenta v razmerju je povprečna bilančna vsota. Da bi ugotovili premoženje, moramo poiskati drug računovodski izkaz podjetja, tj. Bilanco stanja. V bilanci stanja bomo našli tako kratkoročna kot dolgoročna sredstva. Da bi ugotovili povprečno bilančno vsoto, moramo upoštevati bilančno vsoto tako na začetku kot na koncu. Nato moramo dodati začetno, celotna sredstva in končna celotna sredstva ter nato vsoto razdeliti na dva, da dobimo preprosto povprečje.

Primer

Vzemimo preprost primer za izračun formule ROAA.

Eye Lash Co. ima naslednje informacije -

 • Čisti dohodek - 150.000 USD
 • Začetna bilančna vsota - 500.000 USD
 • Končna bilančna vsota - 400.000 USD

Poiščite ROAA.

Najprej bomo sešteli začetno in končno bilančno vsoto. In potem vzemite preprosto povprečje.

 • Povprečna bilančna vsota = (500.000 USD + 400.000 USD) / 2 = 450.000 USD.

Z uporabo formule dobimo -

 • ROAA = neto dohodek / povprečna skupna sredstva
 • Ali = 150.000 USD / 450.000 USD = 1/3 = 33,33%.

Uporaba formule ROAA

Razumejmo uporabo formule ROAA z dveh vidikov.

 • Za vlagatelje je pomembno vedeti, ali je podjetje finančno močno ali ne. Da bi to vedeli, s formulo ROAA ugotavljajo, kako dobro podjetje uporablja svoja sredstva.
 • Če je ROAA nižja, je zlahka razumljivo, da je družba podjetje, ki bolj intenzivno uporablja sredstva. Po drugi strani pa, če je ROAA višji, je podjetje manj premoženjsko.
 • Vlagatelji morajo pred razlago razmerja najprej pogledati panogo; ker bo večja premoženjsko intenzivna industrija vedno povzročila nižji ROAA za podjetje in obratno.
 • Za vodstvo je to razmerje pomembno tudi zato, ker lahko razmerje veliko govori o uspešnosti podjetja; in s primerjavo razmerja s podobnimi podjetji v isti panogi bi vodstvo lahko razumelo, kako dobro podjetje posluje.

Kalkulator donosnosti povprečnega premoženja

Uporabite lahko naslednji kalkulator.

Čisti prihodki
Povprečna skupna sredstva
Formula donosnosti povprečnega premoženja
 

Formula donosnosti povprečnega premoženja =
Čisti prihodki
=
Povprečna skupna sredstva
0
=0
0

Donosnost povprečnega premoženja v Excelu (z Excelovo predlogo)

Naredimo zdaj isti primer zgoraj v Excelu. To je zelo preprosto. Navesti morate dva vnosa neto dohodka in povprečne skupne aktive.

Razmerje lahko enostavno izračunate v priloženi predlogi.

To predlogo lahko prenesete tukaj - Predloga Excel z donosom povprečnega premoženja.