PROPER v Excelu (formula, primeri) | Kako uporabiti funkcijo PROPER?

PROPER funkcija v Excelu

Pravilna funkcija Excel se uporablja za vnos danega vnosa v ustreznem primeru, pravi črka pomeni v besedi, da je prvi znak z velikimi črkami, preostali znaki pa z malimi črkami, na primer v imenu osebe, za katero uporabimo to formulo v ustreznem primeru uporabite to funkcijo type = PROPER (in vnesite niz kot vhod.

Funkcija PROPER je v Excelu kategorizirana kot funkcija String ali Text. Funkcija PROPER pretvori prvi znak v velike črke in počiva v male črke.

V bistvu se funkcija PROPER v Excelu uporablja za pretvorbo besedila, ki ste ga vnesli, v pravilno črko. Z njim lahko vsako besedo v določenem nizu uporabljamo z veliko začetnico. Funkcija PROPER v Excelu ne bo vplivala na številke in ločila v danem besedilu ali nizu. Pretvori le prvi znak v velike črke, vse ostale črke pa v male črke.

PROPER Formula v Excelu

Formula PROPER v Excelu ima en obvezen parameter, tj. Besedilo.

Obvezen parameter:

  • text: besedilo ali niz, katerega prvi znak v vsaki besedi bo pretvorjen v velike črke, vsi preostali znaki pa v male črke.

Kako uporabiti pravilno funkcijo v Excelu?

Funkcija PROPER v Excelu je zelo preprosta in enostavna za uporabo. Naj na nekaj primerih razumemo delovanje programa PROPER v Excelu. Funkcijo PROPER lahko uporabite kot funkcijo delovnega lista in kot funkcijo VBA.

To predlogo funkcije PROPER Excel lahko prenesete tukaj - Predloga funkcije PROPER Excel

Primer # 1

V tem primeru smo uporabili niz naključnega besedila, da smo zanj uporabili pravilno funkcijo in izhod, prikazan v stolpcu Izhod. PROPER v Excelu prikrije priloženo besedilo v pravilno obliko.

2. primer 

V drugem primeru uporabljamo vhodno besedilo z naključnimi presledki črno-belih besed. Tu moramo torej uporabiti funkcijo Trim s funkcijo PROPER, da dobimo dobro oblikovan izhod. Pravilna funkcija najprej prikrije vsako prvo besedo z velikimi črkami kot funkcija obrezovanja, odstrani vse nepotrebne presledke iz priloženega besedila, kot je prikazano v spodnji tabeli.

PROPER v Excelu lahko uporabite kot funkcijo VBA.

Pomožna funkcija ()

Dim rng As Range, celica As Range // prijavi dva predmeta Range

Set rng = Selection // Objekt Range inicializiramo z izbranim obsegom.

// Vsako celico želimo preveriti v naključno izbranem obsegu (ta obseg je lahko poljubne velikosti). V Excelu VBA lahko za to uporabite zanko Za vsako naslednjo. Dodajte naslednje vrstice kode:

Za vsako celico v rng

Naslednja celica

cell.Value = Application.WorksheetFunction.Proper (cell.Value)

Končaj pod

Stvari, ki si jih je treba zapomniti 

  • Uporaba funkcije PROPER v nizu ne vpliva na številke in ločila.
  • Funkcija PROPER pretvori 's' v 'S, na primer tanuj v Tanuj'S.