Vrste obveznosti na bilanci stanja (7 najboljših vrst s primeri)

Vrste obveznosti v bilanci stanja

Tu je seznam vrst obveznosti v bilanci stanja

  • Plačljivi Zapiski
  • Obveznosti
  • Plače
  • Obresti
  • Upnik
  • Dolžnik / Obveznice
  • Lastniški kapital

Obveznosti so finančna obveznost podjetja, ki je zanjo pravno zavezujoča, da jo je treba plačati drugemu subjektu, v bilanci stanja pa obstajata predvsem dve vrsti obveznosti: 1) kratkoročne obveznosti, ki se plačajo v obdobju enega leta, in 2 ) dolgoročne obveznosti, ki se plačajo po enem letu

7 najboljših vrst bilančnih obveznosti

# 1 - Opombe plačljive

Obveznosti do zapadlosti so ena od obveznosti podjetja. Obveznosti, ki jih je treba plačati, so obveznosti glavne knjige, ki zajemajo nominalno vrednost izdanih zadolžnic. Znesek dolgovanih bankovcev predstavlja znesek, ki ga je treba še plačati. Vključuje dve stranki. Najprej posojilojemalec in izdajatelj. Obveznosti, ki jih je treba plačati, so ena od obveznosti podjetja, ker morajo plačati obresti.

# 2 - terjatve

Ta vrsta odgovornosti vključuje plačilo za storitve, kupljene pri drugih organizacijah na kredit, torej gre za odgovornost podjetja.

# 3 - Plače

Plača, ki ni izplačana v mesecu in jo mora družba plačati, se imenuje neplačana ali neporavnana plača, kar je tudi vrsta obveznosti za podjetje. Imenuje se tudi plača, ki se izplača v primeru dela.

# 4 - Obrestne mere

Izplačane obresti pomenijo neporavnane obresti na depozit ali zadolžnico, ki jih je družba izdala za financiranje kapitala. Družba za kapitalsko financiranje izda zadolžnico širše javnosti ali sprejme depozit širše javnosti, kar je tudi ena od obveznosti družbe.

# 5 - upnik

Dajalec kredita je oseba ali subjekt, pri katerem podjetje na kredit kupuje surovine, zato je to tudi obveznost podjetja.

# 6 - Dolžnik / Obveznice

Družba izda obveznice ali zadolžnice za zbiranje kapitala z namenom širitve poslovanja, zato morajo na te obveznice plačati obresti, celotni znesek pa na datum zapadlosti.

# 7 - Lastniški kapital

Ta vrsta odgovornosti pomeni začetni kapital ali naložbo lastnika v podjetje, torej gre za obveznost podjetja, ker sta podjetje in lastnik ločen subjekt.

Primeri

Primer # 1

Družba ob zaključku obračunskega leta poroča o skupnem premoženju v višini 120000 Rs, terjatvah 40000, lastniškem kapitalu 60000 in upniku 40000 ter dobavitelju 50000 in podjetju, ki ima dolžnika 70000 Rs. Iz zgornjih informacij pripravite bilanco stanja.

Spodaj so podani podatki za izračun bilančnih obveznosti.

Izračun celotne odgovornosti

Skupna odgovornost = 60000 + 40000 + 40000 + 50000

Skupna odgovornost = 190000

Izračun skupnih sredstev

Skupno premoženje = 120000 + 70000

Skupno premoženje = 190000

Iz zgornjega primera lahko vidimo, da je skupna sredstva = skupna obveznost, to pomeni, da ima podjetje dovolj sredstev za poplačilo svoje dolgoročne in kratkoročne obveznosti.

2. primer

Havells India se ukvarja z lučmi. Havells, ki imajo naslednja sredstva in obveznosti

Spodaj so podani podatki za izračun bilančnih obveznosti.

Izračun celotne odgovornosti

Skupna odgovornost = 130000 + 25000 + 50000 + 80000 + 35000

Skupna odgovornost = 320000

Izračun skupnih sredstev

Skupno premoženje = 90000 + 150000 + 40000 + 40000

Skupno premoženje = 320000

Iz zgornje ocene bilance stanja lahko trdimo, da ima Havells India dober finančni položaj in imajo dovolj sredstev za plačilo kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti. Havells India je vložil več v osnovna sredstva.

3. primer

TCS je na področju IT in vodilni na svetu na področju IT. Stranke imajo po vsem svetu in storitve opravljajo po vsem svetu. Sledijo informacije, ki so na voljo na TCS. Zato pripravite bilanco stanja ali poročilo o finančnem položaju za proračunsko leto 2018.

Spodaj so podani podatki za izračun bilančnih obveznosti.

Izračun celotne odgovornosti

Skupna odgovornost = 180000 + 80000 + 90000 + 150000 + 30000 + 80000

Skupna odgovornost = 610000

Izračun skupnih sredstev

Skupno premoženje = 150000 + 20000 + 50000 + 40000 + 50000 + 60000 + 60000 + 40000 + 40000

Skupno premoženje = 610000