INDEX Funkcija v Excelu (formula, primeri) | Kako uporabiti?

Kaj je funkcija indeksa v Excelu?

Indeksna funkcija v Excelu je uporabna funkcija, ki se uporablja bodisi za prikaz vrednosti celice, ko ji damo položaj iz matrične matrike, kadar se uporablja posamično, kadar se indeksna funkcija uporablja s kombinirano funkcijo ujemanja, postane nadomestek za vlookup funkcijo, ko moramo v tabeli pogledati vrednosti levo.

Funkcija INDEX v Excelu je razvrščena pod Lookup & Reference Formula.

Funkcija INDEX vrne vrednost / položaj celice znotraj dane tabele ali obsega. Funkcija indeksa je uporabna, če imamo več podatkov in če poznamo položaj, od kod je treba pridobiti podatkovno točko.

Funkcijo indeksa lahko uporabite tudi kot nadomestek za VLOOKUP, kadar so podatki, ki jih želite pridobiti, na levi strani iskalnega stolpca

Funkcijo INDEX lahko uporabljate na dva različna načina:

1) poiščite vrednost, ki je na presečišču vrstice in stolpca.

2) poiščite določeno tabelo in nato znotraj te tabele poiščite vrednost celice, ki je na spoju vrstice in stolpca.

INDEX Formula v Excelu

 • Oblika matrike

Oblika matrične formule indeksa se uporablja samo, kadar je sklic na celico znotraj enega samega obsega

Parametri formule INDEX v Excelu

 • Matrika: Matrika je definirana kot določen obseg celic
 • row_num: Označuje položaj vrstice v podani matriki.
 • [številka_ stolpca]: Označuje položaj stolpca v podani matriki.

Opomba: bodisi številka_vrstice / številke stolpca je obvezna, podala bo #VREDNOST! Napaka, če sta obe vrednosti prazni / nič.

Kako uporabljati funkcijo INDEX v Excelu

Funkcija INDEX je zelo preprosta in enostavna za uporabo. Dovolite nam, da nekaj primerov razumemo delovanje programa INDEX v Excelu.

To predlogo funkcije INDEX Excel lahko prenesete tukaj - Predloga funkcije INDEX Excel

Primer # 1

Rezultat:

V zgornjem primeru ima funkcija indeksa samo en sam obseg in vrne položaj v vrstico 5 obsega C3: C7, to je celica C7. To ima vrednost 4

2. primer

Rezultat:

V zgornjem primeru bo Index vrnil sklic na celico na stolpec številka 4 in vrstico številka 3 obsega B3: F7, ki je celica E5. Ta ima vrednost 629

Primer bo vrnil #VALUE, če sta obe vrstici št in stolpec nič enaki nič.

 • Referenčni obrazec

= INDEX (sklic, številka_ vrstice, [številka_ stolpca], [številka_številke ])

Referenčna oblika indeksa se uporablja samo, kadar je sklic na celico znotraj več obsegov

 1. Matrika: Matrika je definirana kot določen obseg celic / obseg. V primeru več obsegov so posamezna območja ločena z vejicami in zaprta z oklepaji - Npr. (A1: C2, C4: D7).
 2. row_num: Označuje položaj vrstice v podani matriki.
 3. [številka_ stolpca]: Označuje položaj stolpca v podani matriki.
 4. Area_num: Številka območja izbere obseg, iz katerega se vrne presečišče Column_num in Row_num.

Opomba: Če Area_num ostane prazen, funkcija INDEX v Excelu privzeto uporablja območje 1

Funkcija indeksa vrne #VALUE! Napaka, če je območje, ki je v Excelu omenjeno v formuli INDEX, na katerem koli drugem listu. Območja, navedena v INDEX Formula excel, morajo biti na enem listu.

Na primer:

3. primer

V zgornjem primeru imamo 3 različne obsege celic, zato bi bil Matrica za zgoraj omenjena kot (B3: E7, D10: F12, C15: E18)

Rezultat:

V zgornjem primeru funkcija indeksa vrne sklic na stolpec številka 4 in vrstico številka 3 drugega področja {D10: F12}, ki se nanaša na celico E11.

Ta ima vrednost 665

Stvari, ki si jih je treba zapomniti

 • Če je številka stolpca ali številka vrstice 0 (nič), bo vrnila celotne vrednosti določene vrstice oziroma stolpca.
 • Funkcija INDEX bo vrnila referenco celice namesto vrednosti celice, če je bila uporabljena pred referenco celice Npr. A1: INDEX (A2: C6, 2, 3).
 • INDEX Funkcija se pogosto uporablja s funkcijo MATCH v Excelu.
 • Za razliko od VLOOKUP lahko INDEX vrne tudi vrednost z levega položaja iskalne vrednosti znotraj polja.
 • Vsi parametri, uporabljeni v formuli INDEX v Excelu, kot so Row_num, Column_num in Area_num, se morajo nanašati na celico znotraj definirane matrike; v nasprotnem primeru bo funkcija INDEX v Excelu vrnila #REF! vrednost napake.
 • Če je vrstica_številka ali številka stolpca prazna ali nič, bo to privzeto za vse vrstice ali stolpce v omenjeni matriki.