Nadomestni znak v Excelu | 3 vrste nadomestnih znakov (s primeri)

Nadomestni znaki v Excelu

Nadomestni znaki v Excelu so posebni znaki v Excelu, ki se odvijajo v znakih v njem, v Excelu so trije nadomestni znaki, in sicer so zvezdica, vprašaj in tilda, zvezdica se uporablja za več številk znakov v Excelu, medtem ko se uporablja vprašaj predstavljati samo en znak, medtem ko se tilda nanaša na identifikacijo, če je znak nadomestnega znaka.

Nadomestni znaki posebni znaki, ki se uporabljajo za iskanje rezultata, ki je manj kot natančen ali natančen.

Če imate na primer besedo »Preprost klepet« in imate v zbirki podatkov »Preprosto klepet«, je pogosta črka v teh dveh besedah ​​»Klepet«, tako da lahko z nadomestnimi znaki excel primerjamo te.

Vrste

V Excelu obstajajo tri vrste nadomestnih znakov.

Tip # 1 - Zvezdica (*)

To se ujema z ničlo ali številom znakov. Na primer “Fi *” se lahko ujema s “Final, Fitting, Fill, Finch in Fiasco” itd.…

Tip # 2 - vprašaj (?)

Uporablja se za ujemanje katerega koli znaka. Na primer “Fa? E” se lahko ujema z “Face” & “Fade”, “? Ore” se lahko ujema z “Bore” & “Core”, “a? Ide”, ki se lahko ujema z “Abide” & “Aside”.

Tip # 3 - Tilda (~)

To se je včasih ujemalo z nadomestnimi znaki v besedi. Na primer, če imate besedo »Pozdravljeni *«, da bi našli to besedo, moramo stavek uokviriti kot »Pozdravljen ~ *«, zato znak tilda (~) tu določa besedo »Pozdravljeni«, saj ji nadomestni znak.

Primeri

Primer # 1 - Uporaba Excelove nadomestne znakovne zvezdice (*)

Kot smo že razpravljali, se zvezdica uporablja za ujemanje poljubnega števila znakov v stavku.

Predlogo Excel z nadomestnimi znaki lahko prenesete tukaj - Predloga Excel z nadomestnimi znaki

Na primer, poglejte spodnje podatke.

V zgornjih podatkih imamo imena, s temi imeni imamo veliko imen, ki imajo skupno besedo "Abhishek". Torej z uporabo nadomestne zvezdice lahko tukaj preštejemo vse "Abhishek".

Odprite funkcijo COUNTIF in izberite obseg.

V argumentu meril navedite merila kot "Abhishek *".

To je vse, kar bo štelo vso besedo, ki vsebuje "Abhishek".

2. primer - Delna iskalna vrednost v VLOOKUP

VLOOKUP zahteva, da se za pridobivanje podatkov ujema natančna vrednost iskanja. To je tradicionalni slogan, vendar lahko podatke še vedno pridobimo z uporabo vrednosti iskanja delcev. Če je na primer vrednost iskanja »VIVO« in v glavni tabeli, če je »VIVO Mobile«, se lahko še vedno ujemamo z uporabo nadomestnih znakov. Zdaj bomo videli enega od primerov, spodaj so primeri primerov.

V stolpcu A. imamo iskalno tabelo. V stolpcu C imamo iskalne vrednosti, te iskalne vrednosti niso popolnoma enake vrednostim iskalne tabele. Tako bomo videli, kako uporabiti VLOOKUP z nadomestnimi znaki.

Najprej odprite funkcijo VLOOKUP v celici D1.

Prvi argument je iskalna vrednost. Ena izmed težav z vrednostjo iskanja tukaj je, da nimamo natančnega ujemanja, zato moramo to vrednost iskanja pred zvezdico in po njej priložiti z zvezdico.

Tu smo uporabili dve zvezdici "*" & C2 & "*". Zvezdica tukaj označuje, da bi bilo treba kar koli med vmesnim znakom ujemati in vrniti s tem povezan rezultat.

Čeprav smo imeli samo zvezdico »Infosys«, se je ujemala z vrednostjo v iskalni tabeli in vrnila natančen rezultat kot »Infosys Ltd«.

Podobno smo v celici D6 dobili vrednost napake kot #VREDNOST! ker v iskalni tabeli ni besede "Mintra".

Primer # 3 - Uporaba Excelovega znaka z nadomestnimi znaki (?)

Kot smo razpravljali, se lahko vprašalnik ujema z enim samim znakom v določeni reži. Na primer, poglejte spodnje podatke.

V zgornjih podatkih bi morala biti naša idealna vrednost “Wallstreet Mojo”, vendar imamo vmes več posebnih znakov. Zato bomo z vprašalnikom nadomestili vse te.

Izberite podatke in pritisnite Ctrl + H.

V NAJDI Kakšno polje vnesite »Wallstreet? Mojo« in v Zamenjaj s tipom polja »Wallstreet Mojo«.

Kliknite Zamenjaj vse. Dobili bomo spodnji rezultat.

Vau !!! Lepo kajne ??

Tu je ves trik narejen z vprašajem excel z nadomestnimi znaki (?). Oglejmo si, kaj smo omenili.

Poiščite kaj: "Wallstreet? Mojo"

Zamenjajte z: "Wallstreet Mojo"

Torej, za besedo Wallstreet je treba kateri koli znak nadomestiti s presledkom. Tako so vsi posebni znaki nadomeščeni s presledkom in imeli bomo ustrezno vrednost "Wallstreet Mojo".

Tako lahko z uporabo nadomestnih znakov primerjamo delne podatke in opravimo delo.