Združi besedilo iz dveh ali več celic v eno celico (s primerom)

Kako združiti besedilo iz dveh ali več celic v eno celico?

Podatke dobimo v celicah delovnega lista v Excelu in tako je narava delovnega lista Excel. Več celic lahko združimo v eno, enocelične podatke pa lahko razdelimo na več celic. Prav zaradi tega je excel tako prilagodljiv za uporabo. Združevanje podatkov dveh ali več celic v eno celico ni najtežje, vsekakor pa ni najlažje delo, zahteva zelo dobro znanje excela in sistematičnost excela. V tem članku vam bomo pokazali, kako združiti besedilo iz dveh ali več celic v eno celico.

Primeri

Spodaj so primeri kombiniranja besedila iz dveh ali več celic v eno celico.

To združitev besedila v enocelično predlogo Excel lahko prenesete tukaj - Združi besedilo v enocelično predlogo Excel

Primer # 1 - Uporaba znaka ampersand (&)

Združite podatke, da ustvarite polni poštni naslov

Kamor koli greste, medtem ko zbirate podatke od zaposlenih, študentov ali drugih, vsi shranjujejo podatke s polnim imenom, priimkom, naslovom in drugimi koristnimi informacijami v vzporednih stolpcih. Spodaj je vzorec enega od teh podatkov.

V času zbiranja podatkov je to v redu, toda uporabniki Excela na osnovni in vmesni stopnji težko, če želijo poslati nekakšno objavo zadevnemu zaposlenemu ali študentu, ker so podatki razpršeni v več celic.

Običajno, ko pošljejo objavo na naslov, ki ga potrebujejo za oblikovanje naslova, kot je prikazano spodaj.

Ime in priimek na vrhu, nato morajo vstaviti razčlenjevalnik vrstic, nato pa morajo spet združiti druge podatke o naslovih, kot so mesto, država, država in poštna številka. Tu potrebujete spretnost za kombiniranje besedila iz dveh ali več celic v eno celico.

Celice lahko kombiniramo z uporabo vgrajene funkcije excel “CONCATENATE Excel Function” in tudi z znakom (&) . V tem primeru bom uporabil samo simbol &.

Kopirajte zgornje podatke v delovni list.

Odprite znak enačbe v celici H2 in izberite prvo imensko celico, tj. Celico A2.

Postavite znak za znak.

Po izbiri ene vrednosti potrebujemo presledek, da ločimo eno vrednost od druge. Torej vstavite presledek v dvojne narekovaje.

Zdaj izberite drugo vrednost, ki jo želite združiti, tj. Celico s priimkom, tj. Celico B2.

Ko sta ime in priimek združena, potrebujemo naslov v naslednji vrstici, zato moramo v isto celico vstaviti razdelilnik vrstic.

Je vprašanje, kako vstaviti odklopnik?

V Excelu moramo uporabiti funkcijo CHAR. Z uporabo številke 10 v funkciji CHAR bo vstavljen Line Breaker. Torej uporabite CHAR (10).

Zdaj izberite Naslov in dajte presledek.

Podobno izberite druge celice in dajte vsaki celici en presledek.

Zdaj lahko v eni celici vidite celoten naslov.

Kopirajte in prilepite formulo tudi v spodnje celice.

Ampak tukaj ne vidimo nobenega prekinjevalca vrstic, kajne?

Ko je formula uporabljena, moramo v celico formule uporabiti obliko zavijanje besedila.

Tako bo oblikovana ustrezna oblika naslova.

Primer # 2 - Združi referenčne vrednosti celic in ročne vrednosti

Ne samo sklicevanje na celice, s sklici na celice lahko vključimo tudi lastne vrednosti. Na primer poglejte spodnje podatke.

Zgornja dva stolpca moramo združiti v enega z ročno besedo "prišel v pisarno ob", celoten stavek pa naj se glasi kot spodaj.

Primer: "James je prišel v pisarno ob 11:53:10".

Kopirajmo zgornje podatke v excel in v celici C2 odpremo znak enačbe. Prva vrednost, ki jo je treba združiti, je celica A2.

Nato potrebujemo ročno vrednost, zato jo vstavite v dvojne narekovaje.

Nato izberite končno vrednost kot časovno celico.

Tu si lahko ogledate celotne stavke

Kopirajte in prilepite formulo v druge celice.

Tu imamo eno težavo, tj. Časovni del se ne prikazuje pravilno. Razlog, da zaradi Excela ne moremo videti pravega časa, čas shrani v decimalnih serijskih številkah. Kadarkoli kombiniramo čas z drugimi celicami, moramo združiti s pravilnim oblikovanjem.

Če želite uporabiti časovno obliko, moramo uporabiti TEXT Formula v Excelu v obliki "hh: mm: ss AM / PM".

Tako lahko z različnimi tehnikami združimo besedilo iz dveh ali več celic v eno celico.