Donosnost kapitalskih dobičkov (pomen, formula) | Kako izračunati?

Kaj je donosnost kapitalskih dobičkov?

Donosnost kapitalskih dobičkov je povečanje vrednosti sredstva ali portfelja zaradi povišanja cene sredstva (ne dividende, izplačane, ker je lastnik sredstva), skupaj z donosom dividende daje skupni donos, tj. , dobiček zaradi posedovanja sredstva.

Formula donosnosti kapitalskih dobičkov

To formulo uporabljamo, ko želimo vedeti, koliko donosa bomo dobili le na podlagi apreciacije ali amortizacije zalog.

Tu je P 0 = cena delnice, ko smo vanjo vlagali, in P 1 = cena delnice po prvem obdobju.

Ogledamo si začetno ceno delnice in ceno delnice na koncu prvega obdobja. Nato bomo primerjali ti dve tečaji delnic in ugotovili razlike. Nato bomo ugotovili odstotek razlik glede na začetno ceno delnice.

To formulo lahko izdelamo tudi kot -

Primer

Vzemimo praktičen primer, da bomo ta koncept podrobno razumeli -

Predlogo Excel za donos donosa Excel lahko prenesete tukaj - Predloga Excel za donos donosa Excel

Ishita želi videti, koliko je zaslužila na določeni zalogi samo na podlagi povečanja / amortizacije kapitala. Videla je, da je cena, ko je kupila zalogo, znašala 105 dolarjev. Po dveh letih se je cena delnic povečala na 120 USD na delnico. Kolikšen je donos kapitala na tej delnici?

Vse kar moramo storiti je, da podatke vnesemo v formulo za izračun donosa kapitalskih dobičkov.

  • Formula kapitalskih dobičkov = (P 1 - P 0 ) / P 0
  • Ali pa kapitalski dobički = (120–105 USD) / 105 USD
  • Ali pa kapitalski dobički = 15 USD / 105 USD = 1/7 = 14,29%.

To pomeni, da z uporabo te formule razumemo, da je Ishita po 2 letih naložb dobila 14,29-odstotni kapitalski dobiček.

Če podjetje ponuja dividendo, lahko izračunamo tudi donos dividende in ugotovimo skupni donos naložb.

Uporaba donosa kapitalskih dobičkov

Za vsakega vlagatelja je kapitalski dobiček pomemben ukrep.

Mnoga podjetja ne izplačujejo dividend. V tem primeru lahko vlagatelji dobiček kapitalskega dobička dobijo le kot donosnost naložb.

Ker je ta donos lahko pozitiven in tudi negativen, vpliva na skupne donose, ki jih dobijo vlagatelji.

Na primer, če gospod A dobi skupni donos 25% na delnice, je to lahko rezultat negativnega donosa kapitala - 5% in donosa dividend 30%.

Torej, tukaj je tisto, kar upoštevamo pri izračunu skupnih donosov - donos kapitala in dividende

Izračun že poznamo.

Za izračun dividendnega donosa moramo uporabiti naslednjo formulo -

Kalkulator donosa kapitalskih dobičkov

Uporabite lahko naslednji kalkulator

P 1
P 0
Formula donosa kapitalskih dobičkov =
 

Formula donosa kapitalskih dobičkov =
P 1 - P 0
=
P 0
0 - 0
=0
0

Izračunajte donosnost kapitalskih dobičkov v Excelu

Naredimo zdaj isti primer zgoraj v Excelu.

Zelo preprosto je. Vse, kar morate storiti, je, da podatke vnesete v formulo.