Pomembnosti analize razmerja | 8 najboljših uporab analize razmerja

Pomen in uporaba analize razmerja

Analiza razmerja je za podjetje pomembna za analizo njenega finančnega stanja, likvidnosti, donosnosti, tveganja, solventnosti, učinkovitosti in uspešnosti poslovanja ter pravilne porabe sredstev, kar kaže tudi na trend ali primerjavo finančnih rezultatov, ki so lahko v pomoč pri odločanju za naložbe delničarjev družbe.

Pomaga nam primerjati trende dveh ali več podjetij v določenem časovnem obdobju.

Spodaj bomo podrobno razpravljali o pomenu in uporabi analize razmerja:

# 1 - Analiza računovodskih izkazov

Razlaga računovodskih izkazov in podatkov je bistvenega pomena za vse notranje in zunanje deležnike podjetja. S pomočjo analize razmerja interpretiramo številke iz bilance stanja in izkazov poslovnega izida. Vsak deležnik ima različne interese, ko gre za finančni rezultat, tako kot so lastniki kapitala bolj zainteresirani za rast izplačil dividend in dolgoročno moč dohodka organizacije. Upniki bi radi zagotovili, da bodo pravočasno odplačali svoja plačila.

# 2 - Pomaga pri razumevanju donosnosti podjetja

Razmerja donosnosti pomagajo ugotoviti, kako donosno je podjetje. Donosnost sredstev in donosnost lastniškega kapitala pomaga razumeti sposobnost podjetja, da ustvari zaslužek. Donosnost sredstev je skupni čisti dohodek, deljen s skupnimi sredstvi. Pomeni, koliko podjetje zasluži dobiček za vsak dolar svojega premoženja. Donosnost kapitala je čisti dohodek lastniškega kapitala. To razmerje nam pove, kako dobro podjetje porabi denar vlagateljev. Razmerja, kot sta bruto dobiček in marža čistega dobička. Marže pomagajo analizirati sposobnost podjetja, da prevede prodajo v dobiček.

# 3 - Analiza operativne učinkovitosti podjetij

Nekatera razmerja nam pomagajo analizirati stopnjo učinkovitosti podjetij. Razmerja, kot so promet terjatev na računih, promet z osnovnimi sredstvi in ​​razmerje med zalogami in zalogami. Ta razmerja je mogoče primerjati z drugimi vrstniki iste panoge in bodo pomagala analizirati, katera podjetja se bolje upravljajo v primerjavi z drugimi. Meri sposobnost podjetja za ustvarjanje dohodka z uporabo sredstev. Upošteva različne vidike podjetja, na primer čas, ki je na splošno potreben za zbiranje gotovine od dolžnikov, ali časovno obdobje, v katerem podjetje pretvori zaloge v denar. Zato so razmerja učinkovitosti ključnega pomena, saj bo izboljšanje vodilo do rasti donosnosti.

# 4 - Likvidnost podjetij

Likvidnost določa, ali lahko podjetje plača kratkoročne obveznosti ali ne. Pod kratkoročnimi obveznostmi mislimo na kratkoročne dolgove, ki jih je mogoče odplačati v 12 mesecih ali v poslovnem ciklu. Na primer dolgovane plače, razni upniki, davčni znesek, neporavnani stroški itd. Trenutni količnik, hitro razmerje se uporabljajo za merjenje likvidnosti podjetij

# 5 - Pomaga pri ugotavljanju poslovnih tveganj podjetja

Eden najpomembnejših razlogov za uporabo analize razmerja je ta, da pomaga razumeti poslovno tveganje podjetja. Izračun finančnega vzvoda (finančni vzvod in operativni vzvodi) podjetju pomaga razumeti poslovno tveganje, tj. Kako občutljiva je dobičkonosnost podjetja glede na uvedbo fiksnih stroškov in neporavnanega dolga.

# 6 - Pomaga pri ugotavljanju finančnih tveganj podjetja

Drugi pomen analize razmerja je, da pomaga pri prepoznavanju finančnih tveganj. Razmerja, kot so stopnja finančnega vzvoda, razmerje pokritosti obresti, razmerje DSCR itd., Podjetju pomagajo razumeti, kako je odvisno od zunanjega kapitala in ali so sposobna odplačati dolg s svojim kapitalom.

# 7 - Za načrtovanje in prihodnje napovedovanje podjetja

Analitiki in menedžerji lahko najdejo trend in ga uporabijo za prihodnje napovedovanje, lahko pa ga lahko uporabijo tudi za kritično odločanje zunanjih deležnikov, kot so vlagatelji. Lahko analizirajo, ali naj vlagajo v projekt ali ne.

# 8 - Primerjava uspešnosti podjetij

Glavna uporaba analize razmerja je, da je mogoče primerjati prednosti in slabosti vsakega podjetja. Razmerja lahko primerjamo tudi s prejšnjim razmerjem podjetja in pomagajo analizirati, ali je podjetje doseglo napredek.

Pomen videoposnetka za analizo razmerja

Zaključek - pomen analize razmerja

Kot smo že razpravljali, pomen in uporaba analize razmerja. Zato je bistveno oceniti uspešnost podjetij z analizo razmerja med njihovo likvidnostjo, donosnostjo, upravljanjem premoženja in učinkovitostjo. Analiza teh razmerij se pogosto uporablja za sprejemanje pomembnih odločitev in napovedovanje v prihodnosti.

Več o analizi razmerja lahko izveste iz naslednjih člankov -

Original text


  • Vrste razmerja pokritosti
  • Razmerja solventnosti
  • Razmerje nad glavo
  • <