Kreditni pogoji (pomen, primer) | Kreditni pogoji glede na vrste plačila

Kreditni izrazi Pomen

Kreditni pogoji so opredeljeni kot plačilni pogoji, ki jih da posojilodajalec v zameno za kreditno ugodnost. Primeri vključujejo dobroimetje, ki ga dobavitelji dajo kupcem izdelkov, in pogoje morda 3/15, neto 60, kar preprosto pomeni, da lahko kupec, čeprav plača v 60 dneh, izkoristi dodaten popust v višini 3%, če plača v roku 15 dnevi.

Dejavniki kreditnih pogojev

Na trgu obstajajo 4 dejavniki za katero koli vrsto kreditnih pogojev.

# 1 - Čas

Upravičencu je dovoljena časovna ugodnost (zato to ni gotovinsko plačilo), tako da je transakcijo mogoče poravnati pred dejanskim plačilom. Običajno se roki določijo pred izvedbo transakcije.

# 2 - Znesek

Znesek, ki ga mora izkoristiti upravičenec, je omejen na podlagi njegove verodostojnosti. Kreditirajoča stranka to verodostojnost najprej preveri na podlagi bonitetnih ocen, bonitetnih ocen in drugih kazalnikov, povezanih z uspešnostjo. Boljša verodostojnost je višja kreditna meja.

# 3 - Obresti

Glede na vrsto izplačanega kredita se upravičencu zaračuna takšna ugodnost. Na primer, gospod A pri banki ABC za pet let vzame posojilo v višini 100.000 ameriških dolarjev, ki ga je treba odplačati skupaj z 10-odstotnimi obrestmi na leto. Ta določba o obrestih je provizija, ki jo banka zaračuna v zameno za kreditno sposobnost, ki jo zagotavljajo. V nekaterih primerih, tako kot pri kreditnih karticah, ponudnik kreditne kartice zaračuna enkratno provizijo upravičencu. V drugih primerih, kot so čeki po datumu, plačnik morda ne bo zaračunal nobene takse; vendar se posel lahko poravna šele potem, ko se znesek poravna v banki. V tem primeru se ne zaračuna denar; zamudo pri izkoriščanju storitev pa lahko štejemo za plačilo v naravi.

# 4 - Privzeti pogoji

Zaradi tveganja pri odplačilih ima stranka, ki daje kredit, vedno določene pogoje, povezane z neplačilom. Ti pogoji vključujejo obresti, zamude pri plačilu, presežna plačila ali v nekaterih primerih odpoved pogodbe. Na primer, v zgornjem primeru avtomobilskega posojila gospoda A banka postavi pogoj, da se, če gospod A ne izpolni obveznosti, od datuma zapadlosti do plačila takega zneska zaračunajo 2-odstotne obresti.

Kreditni pogoji glede načinov plačila

Spodaj so navedeni kreditni pogoji za načine plačila.

# 1 - Preverjanje datuma

 • Posel se lahko poravna šele po poravnavi posla med prejemnikom plačila in bankami plačniki.

# 2 - Kreditne kartice

 • Časovna ugodnost določenih dni pri ponudniku storitev v obračunskem ciklu.
 • Če je račun plačan v roku zapadlosti, se znesek transakcije ne zaračuna dodatno.
 • Znesek, plačan po datumu zapadlosti (in včasih tudi po dogovorjenem obdobju mirovanja), se obračuna.
 • Najem kreditne kartice, običajno letno, se plača v skladu z odločitvijo ponudnika in izvajalca storitev.

# 3 - Zavarovana posojila (dolgovi)

 • Obresti, ki se posojilojemalcu zaračunavajo občasno, običajno prevladujejo na trgih.
 • V primeru neplačila se posojilojemalcu do plačila zaračuna dodaten znesek zamude pri zapadlosti.
 • Posojilodajalec hrani zavarovanje s premoženjem do popolnega odplačila posojilojemalca.

# 4 - Nezavarovana posojila (dolgovi)

 • Nezavarovana posojila imajo posojilojemalec višjo stopnjo neplačila. Zato so pogoji strožji od zavarovanih posojil, ki jih včasih prilagodijo posojilodajalec in posojilojemalec glede na transakcijo.
 • Ker pri tovrstnih posojilih ni zavarovanja, je stopnja odplačevanja obresti višja od zavarovanih.
 • Privzeti pogoji so strožji, včasih celo vodijo do odpovedi pogodb ali izterjave od prodaje drugih sredstev posojilojemalca.

# 5 - Pogoji kreditiranja, povezani s storitvami

 • Kreditne pogoje je mogoče ustvariti tudi za dodeljeno storitev. Na primer, slikarsko podjetje bi dobilo plačo šele po končanem delu ali zaposleni v podjetju dobi plačo šele ob koncu meseca ali cikla.
 • Za morebitne dobropise, povezane s storitvami, ponudnik večino pogodb sklene s stranko, ki storitev izkoristi.

Ustreznost in uporaba kreditnih pogojev

 • Kupec kredita je prodajalec tveganja

Tisti, ki izkoristi kredit pri tem ponudniku storitev, svoja tveganja prenese na ponudnika storitev v zameno za nekatere stroške ponudnika. Zato je brez kreditnega tveganja, kar jim koristi, da pravočasno opravijo zahtevano transakcijo brez odlašanja. Po drugi strani pa naj bi bil kupec takega tveganja ponudnik storitev.

 • Tekoče kroženje denarja na trgih

S pomočjo takega kreditnega sistema v gospodarstvu je manjša možnost blokade denarja v obtoku, razen če gospodarstvo zaide v hudo krizo. Če je poskrbljeno tudi za tveganja odplačevanja, potem ta sistem pušča zelo malo možnosti za neuspeh.

 • Možnost gotovinskega sistema

Ta sistem deluje kot možnost za predhodni gotovinski sistem.

Zaključek

Kreditni pogoji so se dinamično razvijali na denarnih trgih in so zdaj v zelo napredni fazi, saj vsak ponudnik storitev skuša zagotoviti več in boljše storitve na trgu. Danes lahko skoraj vsak materialistični predmet kupite na kredit in obstaja veliko preprostih možnosti, da ga izkoristite. Vedno pa moramo vedeti, da je uspeh tega sistema v celoti odvisen od kreditnih pogojev, ki jih določijo ponudniki storitev, in od tega, kako dobro se izvajajo v posameznem obdobju.