Holdco (opredelitev, primeri) | Top 5 vrst holdingov

Kaj je Holdco?

Holdco, znan tudi kot holding, je subjekt, ki ima večinski delež v hčerinskih družbah in zato lahko izvaja vpliv in pravico do nadzora svojih poslovnih dejavnosti. Holdco lahko obstaja zgolj za pridobitev nadzora nad hčerinskimi družbami in njihovo upravljanje ali za izvajanje poslovnih dejavnosti skupaj z obvladovanjem hčerinskih družb.

Vrste Holdco

Vrste holdingov so navedene spodaj:

# 1 - čisto

Holdco, ki je bil ustanovljen izključno z namenom pridobivanja delnic v drugih subjektih, se imenuje čisti. Takšen tip holdinga se ukvarja samo s pridobivanjem delnic v drugih družbah in ne želi sodelovati v nobeni drugi komercialni dejavnosti.

# 2 - mešano

Holdinška družba, ki se ukvarja s pridobivanjem delnic v drugih subjektih in opravlja svoje poslovne dejavnosti, ima status mešanega holdinga. Zato se imenuje subjekt, ki upravlja z holdingom.

# 3 - Takoj

Holdinška družba, ki deluje kot hčerinska družba nekega drugega subjekta, se imenuje neposredni holding. Tak Holdco ohranja nadzor ali delnice z glasovalno pravico drugih subjektov.

# 4 - Vmesni

Holdinška družba ima lahko vmesni status, če deluje kot holding ene družbe in hčerinske družbe druge družbe.

Primer Holdca

Pogovorimo se o primeru Holdca.

XYZ Limited je pred kratkim kupil 56-odstotne delnice AB Corporation Limited in nadaljuje s svojimi rednimi trgovskimi aktivnostmi. Ali lahko XYZ Limited potrdi status holdinga? Če je odgovor pritrdilen, kakšen tip holdinga?

Rešitev

Vsaka družba se lahko odloži s statusom holdinga, če pridobi več kot 50 odstotkov delnic hčerinske družbe. Iz zgornjega primera je razvidno, da je družba XYZ Limited pridobila več kot 50-odstotni delež, kar je 56-odstotni delež družbe AB Corporation Limited, zato jo je mogoče odložiti s statusom holdinga. XYZ Limited je mešani holding, ki nadaljuje s svojimi rednimi trgovskimi dejavnostmi tudi po pridobitvi nadzora nad AB Corporation Limited.

Prednosti Holdca

Holdco ima več različnih prednosti:

 • Enostavno oblikovanje enega: oblikovanje Holdca je enostavno. Delnice predlagane hčerinske družbe je mogoče kupiti na prostem trgu, ne da bi za to morali pridobiti odobritev lastnikov kapitala.
 • Velik kapital: Ko holding prevzame nadzor nad hčerinsko družbo, se njegova finančna sredstva združijo in ustrezno prikažejo v računovodskih izkazih. Povečuje kapital tako za obvladujočo družbo kot za hčerinsko družbo.
 • Odprava konkurence: Konkurenco med matično družbo in hčerinsko družbo je mogoče odpraviti, če sta obe udeleženci ene skupne panoge.
 • Vzdrževanje tajnosti: Pooblastilo in odločanje sta centralizirana v sistemu holdingov. Zato zaupnost sploh ne vpliva.
 • Izogibanje tveganjem: Tveganja in posledice hčerinske družbe bodo imele zanemarljiv vpliv na holding in lahko celo proda deleže, ki jih ima v hčerinski družbi, kadar koli se jim zdi.
 • Davčni učinki: Holdinška podjetja, ki so v hčerinski družbi pridobila 80 odstotkov ali več delnic, lahko vložijo konsolidirane davčne napovedi in izkoristijo davčne ugodnosti.

Slabosti Holdca

Različne omejitve in pomanjkljivosti Holdca vključujejo naslednje:

 • Zloraba moči: Člani Holdca imajo finančno obveznost, ki je v primerjavi z njihovimi finančnimi pooblastili popolnoma nepomembna. Lahko povzroči zlorabo moči ali neodgovornost ali oboje.
 • Prekomerna kapitalizacija: združevanje kapitala tako Holdca kot njegovih hčerinskih družb lahko družbi celo omogoči, da trpi zaradi prekapitalizacije, in v takem primeru lastniki kapitala ne bodo mogli dobiti poštene donosnosti naložbe.
 • Izkoriščanje odvisnih družb: Hčerinske družbe bodo morda prisiljene kupovati izdelke in storitve od holdinga po višjih cenah. Prav tako se lahko zgodi, da so odvisne družbe prisiljene svoje blago prodati Holdcu po nizki ceni. Kakor koli že, izkoriščanja hčerinskih družb ni mogoče zavrniti.
 • Tajni monopol: Ustvarjanje tajnih monopolov bo novim podjetjem preprečilo vstop v industrijo in bo sprejelo vse možne ukrepe za odpravo konkurence. Na takšnem trgu se strankam lahko zaračunajo tudi nepravične cene blaga in storitev.

Pomembne točke

Nekatere pomembne točke Holdca vključujejo naslednje:

 • Da se subjekt lahko kvalificira kot holding, mora imeti več kot 50 odstotkov delnic (hedge skladi, skladi zasebnega kapitala, javne delnice itd.) V enem ali več subjektih ali je za drugo družbo imenoval večino direktorjev .
 • Omejena partnerstva in družbe z omejeno odgovornostjo so primeri hčerinskih družb.
 • Hčerinska družba, katere delnice so v celoti v lasti holdinga, se imenuje WOS ali hčerinska družba v popolni lasti.
 • Ustanovitev Holdca ni le cenejša, ampak tudi pravno zapletena v primerjavi s konsolidacijo ali združitvijo.
 • Holdinška družba se imenuje tudi matična družba.
 • Transakcije med holdingom in hčerinsko družbo se štejejo za transakcije s povezanimi strankami. Te transakcije morajo nujno izpolnjevati vse ustrezne omejitve, ki veljajo za transakcije s povezanimi strankami.
 • Transakcije, ki potekajo med holdingom in hčerinsko družbo, so upravičene do olajšav za kolkovino.
 • Zgoraj omenjene izjeme običajno niso na voljo in jih je mogoče uporabiti le s pomočjo ločenih obvestil.

Zaključek

Holdco ali holding je subjekt, ki kupi in ima v lasti delnice enega ali več subjektov. Matični družbi omogoča, da pridobi pravico do vpliva na hčerinsko družbo in nadzor nad poslovnimi odločitvami.

Razlogi, kot so davčna optimizacija, enostavnost ustanavljanja, velik kapital, izogibanje konkurenci, zaščita premoženja, upravljanje naložb itd., Zadoščajo za opredelitev, zakaj se podjetniki danes odločajo za lastništvo delnic drugega podjetja namesto združitve ali konsolidacije.

Vendar pa obstajajo tudi slabosti, kot so zloraba moči, izkoriščanje hčerinskih družb, prekomerna kapitalizacija itd., Povezane z holdingi. Zato se morajo podjetja pametno odločiti in skrbno ravnati s koristmi in posledicami odločitve, da postanejo matična družba hčerinske družbe.