Primerjajte datume v Excelu

Primerjava dveh datumov v ExceluPrimerjava dveh datumov v Excelu se lahko razlikuje od scenarija do scenarija, včasih bomo morda morali primerjati, ali je en datum enak drugemu ali ne, včasih bomo morali preveriti, ali je en datum nad določenim datumom ali pod določenim datumom, in pogosto bomo morda morali prispeti na podlagi testiranja vseh omenjenih meril, tako da se ta razlikuje od scenarija do scenarija. Vsa

VBA Odstrani dvojnike

RemoveDuplicates v VBA ExcelPodvojene vrednosti v Excelu pogosto niso potrebne, še posebej, če želite, da štejejo unikatne vrednosti. Običajno imamo drugačen nabor podatkov, s katerimi lahko delamo in v njih vidimo kopico podvojenih vrednosti.Upam, da ste seznanjeni z odstranjevanjem dvojnikov v Excelovem delovnem listu, če ne nič, kar vas skrbi, vam bomo pokazali preprost primer. Tudi v

Gospodarsko tveganje

Opredelitev ekonomskega tveganjaGospodarsko tveganje se imenuje izpostavljenost tveganju naložbe v tuji državi zaradi sprememb pogojev poslovanja ali neugodnih učinkov makroekonomskih dejavnikov, kot so vladne politike ali propad sedanje vlade in večje nihanje deviznih tečajev.  Vrste gospodarskega tveganjaŠtevilni dejavniki so lahko vzrok za gospodarsko tveganje, čeprav spodaj navedena tveganja niso izčrpna. Sledijo

Predelava oken v računovodstvu

Kaj je oblikovanje oken v računovodstvu?Predelava oken v računovodstvu se nanaša na manipulacijo, ki jo je vodstvo družbe v računovodskih izkazih namerno naredilo, da bi pred uporabniki računovodskega izkaza predstavilo ugodnejšo sliko podjetja, preden se ta objavi v javnosti.Računovodsko oblikovanje oken pomeni prizadevanje poslovodstva za izboljšanje videza računovodskih izkazov podjetja, preden so javno objavljeni. Gre za ma

Multinacionalna družba

Kaj je večnacionalno podjetje?Multinacionalna družba (MNC) je znana kot družba s sedežem v eni državi, njene podružnice ali hčerinske družbe pa so razpršene po številnih različnih državah. Prisotnost v še enem geografskem območju omogoča ustvarjanje večjih prihodkov za MNC.Vrste multinacionalnih podjetij (MNC)Sledijo vrste multinacionalnih korporacij.Podjetje z močno

Monopol proti monopolistični konkurenci

Razlika med monopolom in monopolistično konkurencoMonopol je tržna struktura, pri kateri je udeleženec sam prodajalec, ki prevladuje na celotnem trgu, saj ponuja edinstven izdelek ali storitev, medtem ko je monopolna konkurenca konkurenčen trg, ki ima le peščico kupcev in prodajalcev, ki do konca ponujajo tesne nadomestke. upora

VBA Do Do Loop

Kaj je storiti Do Loop v programu VBA Excel?V VBA Do Do Loop moramo določiti merila po stavku till, kar pomeni, kdaj želimo, da se zanka ustavi, končni stavek pa je zanka sama. Torej, če je pogoj FALSE, bo nadaljeval z izvajanjem stavka znotraj zanke, če pa je pogoj TRUE takoj, bo zapustil stavek Do Do.Kot ž

VBA Outlook

VBA smo videli v Excelu in kako avtomatiziramo svoje naloge v Excelu z ustvarjanjem makrov, v Microsoftu Outlook imamo tudi referenco za VBA in z uporabo katerega lahko nadzorujemo obete z uporabo VBA, to olajša avtomatizacijo naših ponavljajočih se nalog v Outlooku in podobno kot excel, moramo razvijalcu omogočiti uporabo VBA v perspektivi.VBA

VBA Shrani kot

Excel VBA Shrani kotMetoda VBA Save As se uporablja za shranjevanje datoteke excel na določeno mesto. Da shranimo delovni zvezek s kodo vba, uporabimo objekt Delovni zvezek s funkcijo SaveAs.Po vsem trdem delu, ki smo ga opravili v delovnem zvezku, ga shranimo, kajne? Boleče je izgubiti podatke, na katerih smo delali. V

Stopnja kupona v primerjavi z obrestno mero

Razlika med obrestno mero in obrestno meroKuponska obrestna mera se nanaša na stopnjo, ki se izračuna na nominalni vrednosti, tj obveznic, da je donos na varnost s stalnim donosom, ki je v veliki meri vplivala na vladne niz obrestnih mer in se običajno določi izdajatelj obveznic, medtem ko obrestne mere se nanaša na obrestno mero, ki jo posojilojemalcu zaračuna posojilodajalec, ki jo določi posojilodajalec, vlada pa z njo manipulira, odvisno od tržnih razmerKaj je stopnja kupona?Kuponska

Capex vs Opex

Razlika med Capexom in OpexomCapex je znan kot kapitalski izdatki, medtem ko je Opex operativni odhodek.Kaj je zdravilo Capex?Kapitalski odhodki se pojavijo, ko podjetje pridobi nova sredstva ali obstoječim doda neko vrednost, kar bi bilo koristno po tekočem poslovnem letu.Kapitali ali odhodki se skozi leta amortizirajo. N

Prevzemniki cen

Opredelitev cenIzvajalec cen je posameznik ali podjetje, ki nima nadzora nad cenami prodanega blaga ali storitev, ker imajo običajno majhne transakcije in trgujejo po vseh cenah, ki prevladujejo na trgu.Primeri izvajalcev cenSpodaj je nekaj primerov izvajalca cen.Primer # 1Oglejmo si panogo letalskih potovanj.

Formula bruto prodaje

Formula za izračun bruto prodajeBruto prodaja se nanaša na celotno prodajo podjetja. To je številka, pridobljena pred odštevanjem popustov in donosov od prodaje strank. Za izračun bruto prodaje se vsi prodajni računi seštejejo. Formula za izračun bruto prodaje je spodaj -Bruto prodaja = vsota celotne prodajeIzračun bruto prodaje po korakihBruto prodajo lahko izračunamo tako, da seštejemo vse prodajne račune.V nekaterih

Formula večkratne regresije

Kaj je formula večkratne regresije?Formula večkratne regresije se uporablja pri analizi razmerja med odvisnimi in več neodvisnimi spremenljivkami, formula pa je predstavljena z enačbo Y je enako plus bX1 plus cX2 plus dX3 plus E, kjer je Y odvisna spremenljivka, X1, X2, X3 so neodvisne spremenljivke , a je presek, b, c, d nakloni in E preostala vrednost.y =

VBA GetOpenFilename

GetOpenFilename je metoda, ki je tudi atribut FSO, ta metoda se uporablja v VBA, da poišče določeno datoteko z imenom datoteke in jo izbere. Pomemben dejavnik pri tej metodi je pot imena datoteke, ki je navedena, da jo odpremo, lahko v funkciji posreduje pot imena datoteke ali pa uporabnika prosimo, da predstavi pot datoteke, da jo izbere.Exc

Funkcija LN Excel

V aritmetiki imamo funkcijo logaritma ali funkcijo LOG, ki je ravno nasprotno stopnjevanju, v Excelu imamo podobno funkcijo za izračun logaritma določenega števila, ta funkcija pa je funkcija LN v Excelu, ki za argument vzame eno število in daje rezultat kot logaritem.Funkcija LN v ExceluJe vgrajena funkcija v programu MS Excel. LN