Formula večkratne regresije | Izračun enačbe večkratne regresije

Kaj je formula večkratne regresije?

Formula večkratne regresije se uporablja pri analizi razmerja med odvisnimi in več neodvisnimi spremenljivkami, formula pa je predstavljena z enačbo Y je enako plus bX1 plus cX2 plus dX3 plus E, kjer je Y odvisna spremenljivka, X1, X2, X3 so neodvisne spremenljivke , a je presek, b, c, d nakloni in E preostala vrednost.

y = mx1 + mx2 + mx3 + b

Kje,

 • Y = odvisna spremenljivka regresije
 • M = naklon regresije
 • X1 = prva neodvisna spremenljivka regresije
 • X2 = druga neodvisna spremenljivka regresije
 • X3 = tretja neodvisna spremenljivka regresije
 • B = konstanta

Pojasnilo formule regresijske analize

Večkratne regresije so metoda za napovedovanje odvisne spremenljivke s pomočjo dveh ali več neodvisnih spremenljivk. Med izvajanjem te analize je glavni namen raziskovalca ugotoviti razmerje med odvisno spremenljivko in neodvisnimi spremenljivkami. Za napoved odvisne spremenljivke je izbranih več neodvisnih spremenljivk, ki lahko pomagajo pri napovedovanju odvisne spremenljivke. Uporablja se, kadar linearna regresija ne more služiti svojemu namenu. Regresijska analiza pomaga pri preverjanju, ali so napovedovalne spremenljivke dovolj dobre za napovedovanje odvisne spremenljivke.

Primeri

Predlogo Excel z večkratno regresijsko formulo lahko prenesete tukaj - Predloga Excel z večkratno regresijsko formulo

Primer # 1

Poskusimo s pomočjo primera razumeti koncept analize večkratnih regresij. Poskusimo ugotoviti, kakšna je povezava med razdaljo, ki jo prevozi voznik UBER, in starostjo voznika ter številom let voznikovih izkušenj.

Za izračun večkratne regresije pojdite na zavihek Podatki v Excelu in nato izberite možnost analize podatkov. Za nadaljnji postopek in izračun se sklicuje na dani članek tukaj - Analysis ToolPak v Excelu

Formula regresije za zgornji primer bo

 1. y = MX + MX + b
 2. y = 604,17 * -3,18 + 604,17 * -4,06 + 0
 3. y = -4377

V tem konkretnem primeru bomo videli, katera spremenljivka je odvisna spremenljivka in katera spremenljivka je neodvisna spremenljivka. Odvisna spremenljivka v tej regresijski enačbi je razdalja, ki jo prevozi voznik UBER, neodvisne spremenljivke pa sta starost voznika in število izkušenj, ki jih ima v vožnji.

2. primer

Poskusimo razumeti koncept analize večkratnih regresij s pomočjo drugega primera. Poskusimo ugotoviti, kakšna je povezava med splošnim uspehom razreda študentov in številom ur študija ter višino študentov.

Za izračun pojdite na zavihek Podatki v Excelu in nato izberite možnost analize podatkov.

Regresijska enačba za zgornji primer bo

y = MX + MX + b

y = 1,08 * .03 + 1,08 * -. 002 + 0

y = .0325

 V tem konkretnem primeru bomo videli, katera spremenljivka je odvisna spremenljivka in katera spremenljivka je neodvisna spremenljivka. Odvisna spremenljivka v tej regresiji je GPA, neodvisne spremenljivke pa so učne ure in višina študentov.

3. primer

Poskusimo razumeti koncept analize večkratnih regresij s pomočjo drugega primera. Poskusimo ugotoviti, kakšno je razmerje med plačo skupine zaposlenih v organizaciji in številom let izkušenj in starostjo zaposlenih.

Za izračun pojdite na zavihek Podatki v Excelu in nato izberite možnost analize podatkov.

Regresijska enačba za zgornji primer bo

 • y = MX + MX + b
 • y = 41308 * .- 71 + 41308 * -824 + 0
 • y = -37019

V tem konkretnem primeru bomo videli, katera spremenljivka je odvisna spremenljivka in katera spremenljivka je neodvisna spremenljivka. Odvisna spremenljivka v tej regresijski enačbi je plača, neodvisne spremenljivke pa izkušnje in starost zaposlenih.

Ustreznost in uporaba

Večkratna regresija je zelo uporabna statistična metoda. Regresija ima zelo pomembno vlogo v finančnem svetu. Veliko napovedi se opravi z uporabo regresijske analize. Na primer, prodajo določenega segmenta je mogoče vnaprej napovedati s pomočjo makroekonomskih kazalnikov, ki imajo zelo dobro korelacijo s tem segmentom.