TREND Funkcija v Excelu (formula, primeri) | Kako uporabljati Trend v Excelu

Funkcija trenda v Excelu

Funkcija trenda v Excelu je statistična funkcija, ki izračuna linearno linijo trenda na podlagi danega linearnega nabora podatkov. Izračuna napovedne vrednosti Y za dane vrednosti matrike X in uporabi metodo najmanjšega kvadrata, ki temelji na danih dveh podatkovnih vrstah. Funkcija Trend v Excelu vrne številke v linearnem trendu, ki se ujema z znanimi podatkovnimi točkami, to so obstoječi podatki, za katere trend v Excelu napoveduje, da morajo biti vrednosti Y, odvisne od vrednosti X, linearni podatki.

Katera metoda je najmanj kvadratna?

Gre za tehniko, uporabljeno v regresijski analizi, ki najde določeno črto, ki najbolj ustreza (je črta skozi razpršeni graf podatkovnih točk, ki predvsem kaže na razmerje med temi točkami) za dani nabor podatkov, kar pomaga vizualizirati razmerje med podatki točk.

Sintaksa

Spodaj je formula TREND v Excelu.

Argumenti

Za dano linearno enačbo je y = m * x + c

Known_y's : To je obvezen argument, ki predstavlja nabor vrednosti y, ki jih že imamo kot obstoječe podatke v naboru podatkov in sledi razmerju y = mx + c.

Known_x's: Je neobvezen argument, ki predstavlja nabor x-vrednosti, ki bi moral biti enake dolžine kot nabor known_y's. Če je ta argument izpuščen, nabor znanih_x dobi vrednost (1, 2, 3 ... itd.).

New_x's: Je tudi neobvezen argument. To so številčne vrednosti, ki predstavljajo vrednost new_x. Če je argument new_x izpuščen, je nastavljen na enakega argumentu known_x.

Const: Neobvezen argument, ki določa, ali je konstantna vrednost c enaka 0. Če je const TRUE ali izpuščen, se c izračuna normalno. Če je false, je c vzet kot 0 (nič), vrednosti m pa so prilagojene tako, da je y = mx.

Kako uporabiti funkcijo TREND v Excelu?

Funkcija TREND v Excelu je zelo preprosta in enostavna za uporabo. Dovolite nam, da nekaj primerov razumemo delovanje funkcije TREND.

To predlogo funkcije TREND Excel lahko prenesete tukaj - Predloga funkcije TREND Excel

Primer # 1

Recimo, da imamo v tem primeru podatke za testne rezultate z njihovim GPA, zdaj pa moramo na podlagi teh podatkov narediti napoved za GPA. Obstoječe podatke imamo v stolpcih A in B, obstoječe vrednosti GPA, ki ustrezajo točkam, so znane vrednosti Y, obstoječe vrednosti rezultata pa znane vrednosti X. Z nekaj vrednostmi smo podali vrednosti kot rezultat in na podlagi obstoječih vrednosti moramo napovedati vrednosti Y, ki je GPA.

Obstoječe vrednote:

Glede na napovedane vrednosti in vrednosti Y:

Za napoved vrednosti GPA za dane testne rezultate v celicah D2, D3 in D4 bomo uporabili funkcijo TREND v excelu.

Formula TREND v Excelu bo zajela obstoječe vrednosti znanih X in Y, nove vrednosti X pa bomo podali za izračun vrednosti Y v celicah E2, E3 in E4.

Formula TREND v Excelu bo:

= TREND ($ A $ 2: $ A $ 16, $ B $ 2: $ B $ 16, D2)

Določili smo obseg za znani vrednosti X in Y in novo vrednost X podali kot referenčno vrednost. Uporaba enake formule TREND v Excelu za druge celice, ki jih imamo

Izhod:

Torej, z uporabo funkcije TREND v Excelu zgoraj smo napovedali tri vrednosti Y za dane nove rezultate testov.

2. primer - Napovedovanje rasti prodaje

V tem primeru imamo torej obstoječe podatke o prodaji podjetja za leto 2017, ki se linearno povečujejo od januarja 2017 do decembra 2017. Ugotoviti moramo prodajo za dane prihodnje mesece, to je, da moramo predvideti prodajne vrednosti na podlagi napovedne vrednosti za podatke za eno leto.

Obstoječi podatki vsebujejo datume v stolpcu A in prihodke od prodaje v stolpcu B, izračunati moramo ocenjeno vrednost prodaje za naslednjih 5 mesecev. Zgodovinski podatki so navedeni spodaj:

Za napoved prodaje za naslednje mesece v naslednjem letu bomo uporabili funkcijo TREND v excelu, saj se vrednost prodaje linearno povečuje, dane znane vrednosti Y so prihodek od prodaje, znane vrednosti X pa končni datumi meseca, nove vrednosti X so datumi za naslednje 3 mesece, to je 31.01.2018, 28.02.2018 in 31.03.2018 in ocenjene prodajne vrednosti moramo izračunati na podlagi preteklih podatkov podana v območju A1: B13.

Formula TREND v Excelu bo zajela obstoječe vrednosti znanih X in Y, nove vrednosti X pa bomo podali za izračun vrednosti Y v celicah E2, E3 in E4.

Formula TREND v Excelu bo:

= TREND ($ B $ 2: $ B $ 13, $ A $ 2: $ A $ 13, D2)

Določili smo obseg za znani vrednosti X in Y in novo vrednost X podali kot referenčno vrednost. Uporaba enake formule TREND v Excelu za druge celice, ki jih imamo,

Izhod:

Torej, z uporabo funkcije TREND zgoraj smo v celicah D2, D3 in D4 napovedali ocenjene vrednosti prodaje za dane prihodnje mesece.

Stvari, ki si jih je treba zapomniti

  1. Obstoječi pretekli podatki, ki vsebujejo znani vrednosti X in Y, morajo biti linearni podatki, ki bi za dane vrednosti X morala vrednost Y ustrezati linearni krivulji y = m * x + c, sicer lahko izhod ali predvidene vrednosti biti netočen.
  2. Funkcija TREND v Excelu ustvari #VREDNOST! Napaka, kadar dane znane vrednosti X ali Y niso numerične ali vrednost novega X ni numerična in tudi kadar argument const ni logična vrednost (to je TRUE ali FALSE)
  3. Funkcija TREND v Excelu ustvari #REF! Vrednosti X in Y, znane po napakah, so različno dolge.