Analiza občutljivosti (opredelitev, formula) | Kako izračunati?

Kaj je analiza občutljivosti?

Analiza občutljivosti je analitska tehnika, ki deluje na podlagi analize »kaj-če«, na primer kako neodvisni dejavniki lahko vplivajo na odvisni faktor, in se uporablja za napovedovanje izida, kadar se analiza izvaja pod določenimi pogoji. Običajno ga uporabljajo vlagatelji, ki upoštevajo pogoje, ki vplivajo na njihovo potencialno naložbo, za testiranje, napovedovanje in vrednotenje rezultata.

Formula za analizo občutljivosti

Formula za analizo občutljivosti je v bistvu finančni model v Excelu, kjer mora analitik identificirati ključne spremenljivke za formulo rezultata in nato oceniti rezultat na podlagi različnih kombinacij neodvisnih spremenljivk.

Matematično je odvisna izhodna formula predstavljena kot,

Z = X2 + Y2

Izračun analize občutljivosti (korak za korakom)

 • 1. korak: Najprej mora analitik oblikovati osnovno formulo, ki bo delovala kot izhodna formula. Na primer, recimo NPV formulo lahko vzamemo kot izhodno formulo.
 • 2. korak: Nato mora analitik ugotoviti, katere spremenljivke je treba senzibilizirati, saj so ključne za izhodno formulo. V formuli NPV v Excelu so lahko stroški kapitala in začetna naložba neodvisni spremenljivki.
 • 3. korak: Nato določite verjetni obseg neodvisnih spremenljivk.
 • 4. korak: Nato odprite excel list in nato postavite obseg ene neodvisne spremenljivke vzdolž vrstic, druge pa skupaj s stolpci.
  • Območje 1. neodvisne spremenljivke
  • Območje 2. neodvisne spremenljivke
 • 5. korak: Nato pojdite na zavihek »Podatki« in kliknite gumb »Kaj-če analiza«. Pod tem izberite možnost »Podatkovna tabela«.
 • Korak 6: Nato izpolnite »Vhodna celica vrstice« s sklicevanjem na 1. neodvisno spremenljivko in »Vhodna celica stolpca« s sklicevanjem na 2. neodvisno spremenljivko.
 • 7. korak: Na koncu kliknite Enter, da tabela začne veljati in predstavi verjetne rezultate. Tako ustvarjena tabela je tabela občutljivosti.

Primeri

To predlogo za analizo občutljivosti za Excel lahko prenesete tukaj - Predloga za analizo občutljivosti za Excel

Primer # 1

Vzemimo primer preproste izhodne formule, ki je navedena kot vsota kvadrata dveh neodvisnih spremenljivk X in Y.

V tem primeru predpostavimo, da je obseg X 2, 4, 6, 8 in 10, medtem ko je obseg Y 1, 3, 5, 7, 9, 11 in 13. Na podlagi zgoraj omenjene tehnike bodo izračunane vse kombinacije obeh neodvisnih spremenljivk za oceno občutljivosti izhoda.

Na primer, če je X = 3 (celica B2) in Y = 7 (celica B3), potem je Z = 32 + 72 = 58 (celica B4)

Z = 58

Za izračun analize občutljivosti pojdite na jeziček s podatki v Excelu in izberite možnost Kaj, če analiza. Za nadaljnji postopek izračuna analize občutljivosti glejte tukaj navedeni članek - Tabela z dvema spremenljivkama v Excelu

2. primer

Vzemimo še en primer določanja cen obveznic, kjer je analitik določil kuponsko stopnjo in donos do zapadlosti kot neodvisni spremenljivki, odvisna izhodna formula pa je cena obveznice. Kupon se izplačuje pol leta na nominalno vrednost 1.000 USD, obveznica pa naj bi zapadla v petih letih. Določite občutljivost cene obveznice za različne vrednosti kuponske stopnje in donosa do zapadlosti.

V tem primeru je analitik obseg kuponske stopnje vzel kot 5,00%, 5,50%, 6,00%, 6,50% in 7,00%, medtem ko je stopnja kupona 5%, 6%, 7%, 8% in 9 %. Na podlagi zgoraj omenjene tehnike se za izračun občutljivosti cene obveznice vzamejo vse kombinacije donosa do zapadlosti in kuponske mere.

Zato je izračun cene obveznice naslednji

Cena obveznice = 102.160 USD

Za izračun analize občutljivosti pojdite na zavihek Podatki v Excelu in izberite možnost Kaj če analiza.

Ustreznost in uporaba

Analiza občutljivosti je tehnika, ki uporablja tabelo podatkov in je eno od močnih orodij excel, ki finančnemu uporabniku omogoča razumevanje rezultata finančnega modela pod različnimi pogoji. Lahko ga vidimo tudi kot popolno dopolnilo drugemu orodju excel, ki je znano kot upravitelj scenarijev in kot tak doda več prilagodljivosti modelu vrednotenja med postopkom analize in na koncu v primeru predstavitve.

Kot tak je zelo pomembno, da analitik ceni način ustvarjanja podatkovne tabele in nato interpretira njene rezultate, da zagotovi, da se analiza usmerja v želeno smer. Poleg tega je podatkovna tabela lahko učinkovit in uspešen način predstavitve šefu ali stranki, ko gre za pričakovano finančno uspešnost v različnih okoliščinah.