Center odgovornosti (opredelitev, primeri) | Pregled 4 najboljših vrst

Kaj je Center za odgovornost?

Center odgovornosti se nanaša na določen segment ali enoto organizacije, za katero je določen vodja ali uslužbenec ali oddelek odgovoren in odgovoren za svoje poslovne cilje. Nanaša se na del podjetja, kjer ima vodja nekakšna pooblastila in odgovornosti. Center odgovornosti je funkcionalna enota v podjetju, ki bi ponavadi imela svoje cilje in cilje, politike in postopke, s čimer bi menedžerji dobili posebno odgovornost za prihodke, ki jih ustvarijo, nastale stroške, vložena sredstva itd.

Vrste centra za odgovornost

Običajno obstajajo 4 vrste centrov odgovornosti, ki so opredeljene kot pod.

 1. Stroškovno mesto - pod stroškovnim mestom je vodja odgovoren samo za stroške, ki običajno vključujejo proizvodni oddelek, oddelek za vzdrževanje, oddelek za človeške vire itd.
 2. Profitni centri - V profitnem centru je upravitelj odgovoren za vse stroške in prihodke. Tu bi bil upravitelj v celoti odgovoren za sprejemanje odločitev, ki bi vplivale tako na stroške kot na prihodek.
 3. Prihodki - ta segment je v prvi vrsti odgovoren za doseganje prihodkov od prodaje. Uspešnost bi ocenili s primerjavo dejansko doseženega prihodka s prihodkom iz proračuna
 4. Investicijski center - ta center poleg tega, da mora preučiti dobiček, preučuje tudi donosnost sredstev, vloženih v poslovanje skupine v svojem času.

Primeri centra za odgovornost

Spodaj so primeri centra odgovornosti.

Prednosti Centra odgovornosti

Spodaj je opisano, kako center odgovornosti pomaga organizaciji.

 • Dodelitev vloge in odgovornosti: Ko je za vsak segment povezana odgovornost, je vsak posameznik usklajen in usmerjen k cilju z odgovornostjo, ki je v skladu z njihovimi vlogami. Oseba ali oddelek bo izsleden in nihče ne more preložiti odgovornosti na koga drugega, če bi šlo kaj narobe
 • Izboljša učinkovitost: Ideja, da bi morali določeni osebi dodeliti naloge in odgovornosti, bi delovala kot motivacijski dejavnik. Vedoč, da bodo njihovo uspešnost spremljali in o njih poročali najvišjemu vodstvu, se bodo oddelki in vpletene osebe po najboljših močeh trudili, da bodo dali svoj najboljši
 • Prenos in nadzor: Dodelitev centra odgovornosti z vlogami, dodeljenimi različnim segmentom, pomaga organizaciji pri uresničevanju in doseganju namena prenosa. Odgovornost različnih oseb je določena, kar bo vodstvu pomagalo pri nadzoru njihovega dela. Tako zdaj vodstvu pomaga doseči želeni dvojni cilj prenosa pooblastil in nadzora nad nalogami
 • Pomaga pri odločanju: Centri odgovornosti pomagajo vodstvu pri odločanju, saj jim informacije, ki se širijo in zbirajo iz različnih centrov, pomagajo pri načrtovanju vseh njegovih nadaljnjih ukrepov. Pomaga jim razumeti segmentarne razčlenitve prihodkov, stroškov, težav, prihodnjih akcijskih načrtov itd.
 • Pomaga pri nadzoru stroškov: s centri za razdelitev odgovornosti po segmentih pomagajo najvišjemu vodstvu pri določanju različnih proračunov za različne centre in s tem doseganju nadzora stroškov v skladu z zahtevami.

Slabosti Centra za odgovornost

Na tej poti obstajajo nekatere pomanjkljivosti, ki se lahko pojavijo in oslabijo sistem centrov odgovornosti

 • Prisotnost navzkrižja interesov: Obstaja možnost, da pride do navzkrižja interesov med posameznikom in organizacijo. Prodajalec lahko poskusi s prisilno prodajo na določenih območjih z omejitvami, da poveča svoje provizije, opredeljene v njegovem / njenem centru odgovornosti, medtem ko lahko poslovodstvo svoje politike prepoveduje
 • Zahteva po času in trudu : Ta sistem vključuje veliko časa in truda vodstva, da temeljito načrtuje in označi zahtevane ukrepe. Če bi šlo kaj narobe v procesu načrtovanja, je celoten postopek obsojen na neuspeh in ne bi bil nič drugega kot recept za katastrofo
 • Prezre osebno reakcijo in povratne informacije: Zaposleni ali vodja, ki mu je dodeljen določen oddelek / segment / vloga, lahko včasih upre in zadrži. Zdi se, da metoda zanemarja takšne povratne informacije pri delu najvišjega vodstva in se lahko poskuša osredotočiti le na dno, doseženo z ločevanjem takih centrov
 • Preveč procesno usmerjeno: Zaostanek v takem sistemu je, da je preveč procesno usmerjen, pri čemer je poudarek na ločevanju in dodeljevanju odgovornosti v različne segmente. Tako se takim dejanjem daje preveč časa, truda in osredotočenosti

Center za omejitve odgovornosti

 • Glavno omejitev takšnega sistema pripisujejo preveliki osredotočenosti na procesno usmerjene metode, ki delu vodstva pogosto porabijo preveč časa in truda ter truda, da bi mu bilo treba dodeliti nekatere odgovornosti

Zaključek

Način dodeljevanja centra odgovornosti v organizaciji, ki pomaga pri doseganju organizacijskih ciljev z ločevanjem in označevanjem vsakega vodje, nedvomno pomaga pri doseganju prenosa in nadzora, razen sledenja uspešnosti, ki ponavadi deluje kot motivacijski spodbujevalec. Vendar pa se mora vodstvo zavedati, da človek ne sme biti preveč osredotočen ali usmerjen v proces, kar bi ogrozilo prvotne postavljene predmete. S tem se podjetje najverjetneje sabotira, ko se osredotoča na hierarhično shemo stvari. Rezultatov morda ne bo mogoče doseči in cilji lahko postanejo številke, na katere se lahko namrščiš.

Zato je za reševanje takšnih problemov nujno, da centri odgovornosti niso procesno usmerjeni, da bi navadno zamudili svoje prvotne cilje. Če je učinkovito izvedeno, pomaga pri sledenju in merjenju učinkovitosti vsakega od segmentov, kot je navedeno.