VBA Aktiviraj list | Primeri VBA za aktiviranje Excelovega lista

Excel VBA Aktiviraj list

Med delom v VBA se včasih sklicujemo na drug list ali uporabljamo lastnosti drugega lista, domnevamo, da delamo na listu 1, vendar želimo vrednost iz celice A2 na listu 2, če se sklicujemo na vrednost lista 2, ne da bi najprej aktivirali list, potem bomo ne moremo dostopati do vrednosti, zato za aktiviranje lista v VBA uporabljamo lastnost delovnega lista kot Delovni listi (“Sheet2”).

V Excelu vedno delamo z delovnimi listi. Delovni listi imajo svoje ime za boljše prepoznavanje. Pri običajnem delovanju s preglednicami neposredno krmarimo po temeljnih bližnjičnih tipkah ali pa list neposredno izberemo s klikom nanje. Vendar v VBA ni tako enostavno, da moramo določiti ime lista, na katerega se sklicujemo, potem lahko za izbiro lista uporabimo metodo »Select«.

Kaj je metoda aktiviranja VBA?

Kot že ime pove, aktivira navedeni delovni list. Za aktiviranje lista moramo omeniti natančno ime delovnega lista z uporabo predmeta delovnih listov. Če želite na primer aktivirati list z imenom "Prodaja", lahko uporabite spodnjo kodo.

Delovni listi (»Prodaja«). Aktivirajte

Sintaksa

Torej je sintaksa metode Activate naslednja.

Delovni list (»Ime lista«). Aktivirajte

Tu je delovni list cilj, aktivira pa metoda.

Predlogo VBA Activate Sheet Excel lahko prenesete tukaj - VBA Activate Sheet Excel Predloga

Primer # 1 - Aktivirajte list s številko indeksa

V Excelu delamo z več sklopi delovnih listov in pogosto se moramo za opravljeno delo premakniti med enimi listi na drugega. V VBA lahko za aktiviranje določenega lista excel uporabimo metodo Activate.

Na primer, ustvaril sem tri liste z imenom »Prodaja 2015«, »Prodaja 2016« in »Prodaja 2017«.

Liste lahko aktiviramo na dva načina. Ena je z uporabo indeksnih številk listov, druga pa s samim imenom lista.

Zdaj, če želim izbrati 2. list, bom uporabil predmet Worksheet in kot indeks omenil številko lista.

Koda:

 Sub Activate_Example1 () Delovni listi (2). Aktivirajte End Sub 

Ko zaženete kodo s tipko F5 ali ročno, se s tem aktivira drugi list, tj. »Prodaja 2016«.

Če želim aktivirati 3. list, bom kot indeksno številko lista uporabil 3.

Koda:

 Sub Activate_Example1 () Delovni listi (3). Aktivirajte End Sub 

S tem se aktivira tretji list, tj. »Prodaja 2017«.

Zdaj bom zamenjal 2. in tretji list.

Zdaj sem tehnično »Prodaja 2017« moj tretji list in »Prodaja 2016 je moj drugi list. Zdaj bom uporabil številko indeksa lista kot 3 in pogledal, kaj se bo zgodilo.

Koda:

 Sub Activate_Example1 () Delovni listi (3). Aktivirajte End Sub 

Po mojem mnenju mora izbrati list »Prodaja 2017«, vendar bo izbral list »Prodaja 2016«, ker je v vrstnem redu »Prodaja 2016« tretji list.

Torej, vedno je varna možnost, da aktivirate list z imenom.

2. primer - Aktivirajte list z imenom

Zdaj bomo videli, kako aktivirati liste po imenu. Namesto indeksne številke lista moramo v dvojnih narekovajih omeniti ime lista.

Koda:

 Sub Activate_Example2 () Delovni listi ("Prodaja 2016"). Aktivirajte End Sub 

Ko zaženete kodo ročno ali z bližnjično tipko F5, bo to aktiviralo list »Prodaja 2016«, ne glede na položaj v delovnem zvezku.

Ne samo objekt Worksheets, za aktiviranje lista lahko uporabimo tudi objekt »Sheets«.

Spodaj je koda.

Koda:

 Sub Activate_Example2 () Sheets ("Prodaja 2016"). Aktivirajte End Sub 

Delovni listi lahko dostopajo samo do predmeta Worksheets Object in ne morejo dostopati do listov »Chart«. Če uporabljate objekt Sheets, lahko dostopamo do vseh listov v delovnem zvezku.

3. primer - Aktivirajte list iz drugega delovnega zvezka

Tako kot moramo omeniti ime lista, da aktiviramo določen list, podobno v primeru aktiviranja lista iz drugega delovnega zvezka zahteva tudi ime »Delovni zvezek«.

Koda:

 Podaktivacija_Primer3 () Delovni zvezki ("Prodajna datoteka.xlsx"). Listi ("Prodaja 2016"). Aktiviraj konec 

S tem boste aktivirali list »Prodaja 2016« iz delovnega zvezka »Prodajna datoteka.xlsx«.

Aktivirajte Sheet vs Select Sheet Method

Za isto dejanje lahko uporabimo metode, tj. Aktiviraj in izberi metode. Med tema dvema metodama je majhna razlika.

# 1 - Aktivirajte način

Z uporabo metode Activate lahko aktiviramo samo določeni delovni list.

Na primer, poglejte spodnjo kodo.

Koda:

 Sub Activate_Example () Delovni listi ("Prodaja 2016"). Aktivirajte End Sub 

Kot vemo, bo ta koda izbrala delovni list »Prodaja 2016«.

# 2 - Izberite način

Z uporabo metode Select lahko dejansko opravljamo tudi druge naloge.

Zdaj si oglejte spodnjo kodo.

Koda:

Ta koda ne samo aktivira list »Prodaja 2016«, temveč tudi izbere obseg celic od A1 do A10.