Zajamčene obveznice (pomen, primer) | Prednost, pomanjkljivost

Zajamčena obveznica Pomen

Zajamčena obveznica je obveznica, za katero jamči drugo podjetje (običajno banka, hčerinska družba ali zavarovalnica), če izdajatelj obveznice odplača zaradi zaprtja podjetja ali insolventnosti. Subjekt, ki jamči za obveznico, se imenuje porok. Izplačana premija je odvisna od kreditne sposobnosti izdanih obveznic in če bodo finančne razmere podjetja v dobrem stanju, bo zaračunana premija veliko manjša in bo znašala od 1% do 5%.

Primer zajamčene obveznice

Država Mississippi potrebuje sredstva za ustvarjanje kolesarske steze in joggerskega parka skupaj z dvorano skupnosti. Uradniki so projekt odobrili in so ga poimenovali „Mississippi Greens“. Ker gre za projekt blaginje ljudi, so se uradniki odločili, da bodo sredstva pridobili z izdajo obveznic na trgu.

Obveznice bodo izdane v seriji obveznic z ročnostjo od 5 do 15 let. Odločili so se, da bodo izdali obveznice s fiksno obrestno mero, fiksne na obveznice s spremenljivo obrestno mero, obveznice s spremenljivo obrestno mero in obveznice s spremenljivo obrestno mero. Ker se uradniki želijo zadolževati po najnižji možni obrestni meri, želijo izdati različne obveznice z različnimi lastnostmi.

 • Ena tranša ima le obveznice s fiksno obrestno mero z obrestno mero 6%. Ročnosti teh obveznic so od 10 do 15 let.
 • Ena tranša ima le obveznice s spremenljivo obrestno mero z obrestnimi merami, povezanimi z obrestno mero Libor. Ročnosti teh obveznic se gibljejo enako kot zgoraj, tj. 10 - 15 let.
 • Končna tranša ima le obveznice s fiksno obrestno mero, za katere jamči država, te obveznice imajo obrestno mero od 3,5% do 4%, ročnosti teh pa od 5 do 15 let.

Običajno občinske obveznice nimajo obresti nad 4%, ker imajo dobre volje občine ali države, ki te obveznice izda. Če imajo te obveznice garancijo za plačilo, je tveganje praktično zanikano, saj ga podpira vlada.

Vlagatelji, ki iščejo naložbo z majhnim tveganjem, lahko v končno tranšo vlagajo z garancijo, saj je to kot fiksna vloga, ki bo v rednih časovnih presledkih prinašala donose.

Prednosti

 • Vlagatelj je lahko prepričan, da je njegova naložba v varnih rokah in tudi v najslabšem primeru bi glavnico in obresti plačala tretja oseba, ki je jamčila za plačila.
 • Tveganje se zmanjša, saj ima imetnik obveznic ne le varnost izdajatelja, ki plačuje, temveč tudi garanta.
 • Zajamčene obveznice omogočajo vlagateljem s slabo kreditno sposobnostjo, da izdajo obveznico z garancijo, s čimer pritegnejo vlagatelje, da vlagajo v obveznice, ki plačujejo nižjo obrestno mero, ki bi sicer imela več obresti brez garancije.

Slabosti

 • Ker je tveganje majhno, je donosnost naložbe nizka, kar pomeni, da so plačila obresti razmeroma nizka v primerjavi z obveznicami, ki niso zajamčene.
 • Z vidika izdajatelja obveznic ima porok povečanje stroškov nabave kapitala, ki se v drugih primerih lahko izda brez garancije. V obeh primerih se stroški izravnajo, saj ima obveznica brez garancije višje obresti, medtem ko ima zajamčena obveznica nižje obresti, vendar s stroški premije, ki se plača garantu.
 • Vključuje veliko postopkov za pridobitev garancije, saj bi garant temeljito preveril kreditno sposobnost in finančno stabilnost izdajatelja. Za običajno obveznico se lahko izdajatelj izogne ​​tej težavi z dodatno dokumentacijo.
 • Izdajatelj obveznic mora informacije o svojem finančnem stanju posredovati ne le vlagateljem, temveč tudi garantom, ki lahko vplivajo na podobo izdajatelja, če finančni podatki niso v dobri formi.

Pomembne točke zajamčene obveznice

 • Zajamčene obveznice imajo dodatno varnost za vlagateljev vloženi denar, saj za to ne jamči le izdajatelj obveznice, temveč tudi porok.
 • Ne koristi samo izdajatelju obveznic, ampak tudi garantu za obveznice, saj se mora izdajatelj zadolževati po nižji obrestni meri in garant prejme provizijo ali premijo za prevzem tveganja jamstva za dolg drugega podjetja.
 • Zajamčene obveznice najbolj iščejo vlagatelji, ki želijo dolgoročno vlagati v vrednostne papirje z nizkim tveganjem. Naložba se izplača v rednih intervalih in tveganje neplačila je zelo majhno.
 • V Združenem kraljestvu se zajamčena obveznica nanaša na obveznice s fiksno obrestno mero, kar pomeni, da so zajamčene fiksne obresti na obveznico, medtem ko se v ZDA zajamčena obveznica nanaša na garancijo tretje osebe za plačilo obresti in glavnice znesek sam.
 • Tudi najbolj varne obveznice, ki jih izda družba s šibko finančno zgodovino, težko prodajo obveznice brez garancije tretje osebe.

Zaključek

Zajamčene obveznice so obveznice, ki imajo dvojno varnost izdajatelja obveznice in garanta pri plačilu obresti in glavnice imetniku obveznice, če izdajatelj obveznic ne izvede plačil zaradi insolventnosti ali stečaja. Te vrste obveznic imetnikom obveznic običajno omogočajo razkošje, da imajo naložbo z majhnim tveganjem, ki dolgoročno prinaša nizko donosnost.

Vlagatelji, ki dolgoročno iščejo naložbe z zmanjšanim tveganjem, se lahko odločijo za vlaganje v zajamčene obveznice, saj nosijo minimalno tveganje v primerjavi z drugimi obveznicami, ki niso zavarovane ali zajamčene. Glede na tržne standarde, ko je tveganje majhno, je tudi donosnost. Za izdajatelja obveznic imajo znižane obresti ceno, ki je premija, ki jo je treba plačati garantu. Izraz zajamčena obveznica ima v ZDA in Združenem kraljestvu različen pomen, saj slednje pomeni obveznico s fiksno obrestno mero.