Kategorija «Excel»

VBA Odstrani dvojnike

RemoveDuplicates v VBA ExcelPodvojene vrednosti v Excelu pogosto niso potrebne, še posebej, če želite, da štejejo unikatne vrednosti. Običajno imamo drugačen nabor podatkov, s katerimi lahko delamo in v njih vidimo kopico podvojenih vrednosti.Upam, da ste seznanjeni z odstranjevanjem dvojnikov v Excelovem delovnem listu, če ne nič, kar vas skrbi, vam bomo pokazali preprost primer. Tudi v

VBA Do Do Loop

Kaj je storiti Do Loop v programu VBA Excel?V VBA Do Do Loop moramo določiti merila po stavku till, kar pomeni, kdaj želimo, da se zanka ustavi, končni stavek pa je zanka sama. Torej, če je pogoj FALSE, bo nadaljeval z izvajanjem stavka znotraj zanke, če pa je pogoj TRUE takoj, bo zapustil stavek Do Do.Kot ž

VBA Outlook

VBA smo videli v Excelu in kako avtomatiziramo svoje naloge v Excelu z ustvarjanjem makrov, v Microsoftu Outlook imamo tudi referenco za VBA in z uporabo katerega lahko nadzorujemo obete z uporabo VBA, to olajša avtomatizacijo naših ponavljajočih se nalog v Outlooku in podobno kot excel, moramo razvijalcu omogočiti uporabo VBA v perspektivi.VBA

VBA Shrani kot

Excel VBA Shrani kotMetoda VBA Save As se uporablja za shranjevanje datoteke excel na določeno mesto. Da shranimo delovni zvezek s kodo vba, uporabimo objekt Delovni zvezek s funkcijo SaveAs.Po vsem trdem delu, ki smo ga opravili v delovnem zvezku, ga shranimo, kajne? Boleče je izgubiti podatke, na katerih smo delali. V

VBA GetOpenFilename

GetOpenFilename je metoda, ki je tudi atribut FSO, ta metoda se uporablja v VBA, da poišče določeno datoteko z imenom datoteke in jo izbere. Pomemben dejavnik pri tej metodi je pot imena datoteke, ki je navedena, da jo odpremo, lahko v funkciji posreduje pot imena datoteke ali pa uporabnika prosimo, da predstavi pot datoteke, da jo izbere.Exc

VBA Active Cell

Aktivna celica v Excelu VBAAktivna celica je trenutno izbrana celica na delovnem listu, aktivna celica v VBA se lahko uporablja kot referenca za premik v drugo celico ali spreminjanje lastnosti iste aktivne celice ali referenca celic, ki jo zagotavlja aktivna celica, aktivna celica v VBA pa do njih lahko dostopate z uporabo metode application.

VBA Concatenate

Združevanje pomeni združevanje dveh vrednosti ali dveh nizov skupaj, podobno kot excel, ki ga uporabljamo & ali pa je tudi znano kot operater ampersand za združevanje, dva združuje dva niza, ki ga uporabljamo & operator, kot sta String 1 in String 2, zdaj je treba zapomniti pomembno stvar in to je, medtem ko uporabljamo operator &, moramo zagotoviti presledke, ali pa ga bo VBA upošteval tako dolgo.Struk

VBA s

Z izjavo v Excelu VBAStavek With se v VBA uporablja za dostop do vseh lastnosti in metod omenjenega predmeta. Navesti moramo, na kateri objekt VBA se sklicujemo, nato izjavo With zapremo s End With , nato lahko v tej izjavi izvedemo vse spremembe lastnosti in metode omenjenega predmeta.Spodaj je sintaksa With Statement v VBA.

VBA Zapri uporabniški obrazec

Ko naredimo uporabniški obrazec, uporabimo podatke kot vhod od uporabnikov, vendar se podatki posredujejo obrazcu, ki se ne zapre, zato lahko uporabnika zavede, da znova vnese podatke, uporabimo dva različna ukaza za zapiranje uporabniškega obrazca, ko je vnos so podani in so metoda Unload me, da zaprete uporabniški obrazec, ali pa uporabimo metodo userform.hide

VBA IFERROR

Tako kot IFERROR uporabljamo v Excelu, da vemo, kaj storiti, ko pred vsako funkcijo naletimo na napako, imamo tudi v VBA vgrajeno funkcijo IFERROR, ki se uporablja na enak način, ker je funkcija delovnega lista, to funkcijo uporabljamo z delovnim listom. v VBA in nato podajamo argumente za funkcijo.I

VBA Vstavi vrstico

Vstavljanje vrstice v VBA se nekoliko razlikuje od vstavljanja stolpca v VBA, v stolpcih smo uporabili celotno metodo stolpcev, za vstavljanje vrstic pa uporabimo metodo delovnega lista z ukazom insert za vstavljanje vrstice, prav tako navedemo sklic na vrstico, kamor želimo vstaviti druga vrstica, podobna stolpcem.V

Barvni indeks VBA

Indeks barv Excel VBATako kot na delovnem listu spremenimo barvo celice ali danega obsega celic z zavihka doma v VBA. Imamo funkcijo vba, imenovano Color Index (Barvni indeks), ki se uporablja za spreminjanje barv celic ali ponujenega obsega celic. Ta funkcija ima edinstveno identifikacijo za različne vrste barv.V

Pridobite vrednost celice v Excelu VBA

Pridobite vrednost celice z Excelovim VBACelica je posamezna celica in je tudi del obsega, tehnično obstajata dve metodi za interakcijo s celico v VBA, in sicer metoda obsega in metoda celice, metoda obsega se uporablja kot obseg ("A2") .Vrednost, ki nam bo dala vrednost celice A2 ali pa jo lahko uporabimo kot celico (2,1).

Oblika VBA

Funkcija oblike zapisa Excel VBAFunkcija formatiranja v VBA se uporablja za formatiranje danih vrednosti v želeni obliki, ta funkcija se lahko uporablja za formatiranje datumov ali številk ali katere koli trigonometrične vrednosti, ta funkcija ima v bistvu dva obvezna argumenta, eden je vhod, ki je v obliki niz in drugi argument je vrsta oblike, ki jo želimo uporabiti, na primer, če uporabimo Format (.99, "

VBA Pošlji e-pošto iz Excela

Koda VBA za pošiljanje e-pošte iz ExcelaV VBA za pošiljanje e-pošte iz Excela lahko avtomatiziramo svojo poštno funkcijo, tako da lahko samodejno pošiljamo e-pošto več uporabnikom hkrati, pri tem pa se moramo zavedati, da to naredi outlook drug izdelek obeta, zato moramo omogočiti Outlook skriptiranje v VBA, da to storijo in po končanem postopku uporabimo metodo .Applicatio

VBA všeč

VBA Like OperatorLike je operater v VBA, to pa je primerjalni operater, ki primerja dani niz kot argument v nizu nizov in se ujema z vzorcem; če se vzorec ujema, je dobljeni rezultat resničen in če se vzorec ne ujema, potem dobljeni rezultat je napačen, to je vgrajeni operater v VBA.Operater “LIKE” je kljub svoji čudoviti uporabi najbolj premalo uporabljen operater. Nisem vi

VBA ReDim

Izjava Excel VBA ReDimStavek VBA Redim je podoben stavku dim, vendar je razlika v tem, da se uporablja za shranjevanje ali dodelitev več prostora za shranjevanje ali zmanjšanje prostora za shranjevanje, ki ga ima spremenljivka ali matrika, zdaj pa sta z izjavo ohranjena dva pomembna vidika, če se s tem stavkom uporablja »save«, potem ustvari novo matriko z drugačno velikostjo in če se s tem stavkom ne uporablja, potem samo spremeni velikost polja trenutne spremenljivke.Polja s

Funkcija VBA CDATE

Funkcija CDATE v VBAVBA CDATE je funkcija pretvorbe podatkovnega tipa, ki pretvori podatkovni tip, ki je bodisi besedilo bodisi niz, v podatkovni tip datuma. Ko je vrednost pretvorjena v podatkovni tip datuma, se lahko poigramo z datumskimi stvarmi.Sintaksa CDATESpodaj je sintaksa funkcije CDATE v VBA.

VBA SendKeys

Excel VBA SendKeysSendKeys v jeziku VBA je metoda, ki se uporablja za pošiljanje pritiskov na tipke v aktivno okno, tako da lahko po tem ročno delamo. Kadar uporabljamo abecede kot tipke, morajo biti vse abecede napisane z malimi črkami. To je zapletena metoda, ki jo priporočamo uporabljati le, če je to potrebno in kadar vam ni več na voljo"SendKeys" je ena izmed zapletenih tem, ki jih je treba razumeti. Mnogi

SUMIF Z VLOOKUP

Kombinirana uporaba sumifa (vlookup)Sumif z VLOOKUP je kombinacija dveh različnih pogojnih funkcij, SUMIF se uporablja za seštevanje celic na podlagi nekega pogoja, ki upošteva argumente obsega, v katerem so podatki, in nato merila ali pogoj in celice, ki jih seštejemo, namesto meril, ki jih uporabljamo VLOOKUP kot merilo, kadar je v več stolpcih na voljo veliko podatkov.SUMIF

VBA XLUP

Excel VBA XLUPMed pisanjem kode VBA morate biti pozorni na to, kaj počnete z običajnim delovnim listom in lahko isto stvar ponovite tudi v VBA. Ena takih ključnih besed pri kodiranju VBA je »XLUP«, v tem članku vam bomo pokazali, kaj je ta ključna beseda v kodiranju VBA in kako jo uporabiti pri kodiranju.Kako up

VBA TOČKA

Funkcija delovnega lista COUNTA v Excelu VBAV prejšnjem članku »Excel COUNTA« smo videli, kako uporabiti funkcijo COUNT za štetje številskih vrednosti iz obsega vrednosti. Kaj pa štetje vseh vrednosti v obsegu celic? Da, tudi to lahko štejemo. Za štetje vseh vrednosti celic v obsegu celic moramo uporabiti formulo “COUNTA” v excelu VBA. V tem članku

VBA Delete File

V VBA lahko z uporabo kod VBA izbrišemo katero koli datoteko, ki je prisotna v računalniku, koda, ki se uporablja za brisanje katere koli datoteke, pa je znana kot ukaz Kill, metoda brisanja katere koli datoteke je ta, da najprej damo pot do datoteke, datoteka se nahaja v računalniku in nato z ukazom Kill datoteko izbrišemo.Kako

Stolpci VBA

Lastnost stolpcev Excel VBALastnost stolpcev VBA se uporablja za sklicevanje na stolpce na delovnem listu. Z uporabo te lastnosti lahko uporabimo kateri koli stolpec na določenem delovnem listu in delamo z njim.Ko se želimo sklicevati na celico, uporabimo bodisi objekt Range bodisi lastnost Celice. P

VBA desna funkcija

Prava funkcija v programu VBA ExcelDesna funkcija je enaka kot pri funkciji delovnega lista in VBA, uporaba te funkcije je, da nam daje podniz iz določenega niza, vendar iskanje poteka od desne proti levi od niza, to je vrsta funkcije niza v VBA uporablja se s funkcijsko metodo application.worksheet.D

VBA, ČE NE

ČE NE V VBALogične funkcije so uporabne za izračune, ki zahtevajo več pogojev ali meril. V naših prejšnjih člankih smo videli pogoje »VBA IF«, »VBA OR« in »VBA AND«. V tem članku bomo razpravljali o funkciji "VBA, ČE NE". Pred uvedbo funkcije VBA IF NOT naj vam najprej predstavim funkcijo VBA NOT.Kaj v VBA NE de

VBA niz do danes

Excel VBA niz do datumaV Vba obstaja metoda, s pomočjo katere lahko dani niz pretvorimo v datum, metoda pa je vba znana kot funkcija CDATE, to je vgrajena funkcija v VBA in deli, ki so potrebni za to funkcijo, najprej pretvorijo niz v število in nato dano število pretvorimo v datum. Oblika rezultata je odvisna samo od oblike sistemskega datuma.Ena

Izbor VBA

V VBA lahko izberemo poljuben obseg celic ali skupino celic in nad njimi izvedemo različen nabor operacij, izbira je predmet obsega, zato za izbiro celic uporabljamo metodo obsega, saj identificira celice in koda za izbiro celic je Ukaz “Select”, sintaksa, ki jo želite uporabiti za izbiro, je obseg (A1: B2) .select

VBA POJDI

Excel VBA FindKo v običajnem delovnem listu uporabimo Find, pritisnemo bližnjico na tipkovnici CTRL + F in vtipkamo podatke, ki jih potrebujemo, in če ne želimo želene vrednosti, gremo na naslednjo tekmo, če je takih zadetkov veliko, je to dolgočasno opravilo, toda ko uporabljamo FIND v VBA, naloge opravi namesto nas in nam poda natančno ujemanje. Potrebu

VBA CSTR

Funkcija Excel VBA CSTRCSTR v VBA je funkcija pretvorbe podatkovnega tipa, ki se uporablja za pretvorbo katere koli vrednosti, dodeljene tej funkciji, v niz, tudi če je dani vhod v celoštevilčni ali float vrednosti, bo ta funkcija pretvorila podatkovni tip vrednosti v podatkovni tip niza, torej je vrsta vrnitve te funkcije niz.Če

VBA ISNULL

Funkcija VBA ISNULLISNULL v VBA je logična funkcija, ki se uporablja za določanje, ali je določena referenca prazna ali NULL ali ne, zato je ime ISNULL to vgrajena funkcija, ki nam na podlagi rezultata, ki ga lahko dobimo, pomeni true ali false pridemo do zaključkov, če je sklic prazen, vrne true value else false value.Iskan

VBA ListObjects

Kaj so ListObjects v VBA?V tabeli običajno vidimo nabor podatkov, vendar je v terminologiji VBA veliko več, na primer obseg celotnega obsega seznama podatkov, stolpec je znan kot stolpec seznama, vrstica pa vrstica seznama itd. , zato imamo za dostop do teh lastnosti vgrajeno funkcijo, znano kot Listobjects, ki se uporablja s funkcijo delovnega lista.VB

Dogodki VBA

Funkcija DoEvents programa Excel VBAS pomočjo VBA DoEvents lahko naredimo, da se koda izvaja v ozadju, hkrati pa nam omogoča tudi delo z excelom in drugo aplikacijsko programsko opremo. DoEvents nam ne omogoča samo dela z drugo programsko opremo, temveč lahko tudi prekinemo izvajanje kode.Funkcija DoEvents prenaša nadzor na operacijski sistem računalnika, na katerem delamo.Kako u

Iskanje ciljev VBA

Iskanje ciljev v Excelu VBAIskanje ciljev je orodje, ki je na voljo v excelu VBA in nam pomaga najti potrebno število, ki ga je treba doseči, da pridemo do zastavljenega cilja.Na primer, študent ste in ste ciljali povprečno oceno 90% iz šestih razpoložljivih predmetov. Zdaj ste opravili 5 izpitov in vam je ostal le še en predmet, predvideni rezultati petih opravljenih predmetov so 89, 88, 91, 87, 89 in 90. Zdaj ž

VBA Najdi naprej

Excel VBA Najdi naprejTako kot v Excelu, ko pritisnemo CTRL + F, se prikaže čarovniško polje, ki nam omogoča iskanje vrednosti na določenem delovnem listu in ko je vrednost najdena, kliknite najdi poleg, da poiščemo drugo podobno vrednost, saj gre za funkcijo delovnega lista. lahko za iste namene uporablja tudi v VBA kot metodo lastnosti lastnosti kot application.findnex

Premor VBA

Začasno zaustavite delovanje kode VBAVBA Pause se uporablja za zaustavitev izvajanja kode za določen čas in za zaustavitev kode v VBA uporabljamo metodo application.wait.Ko gradimo velike projekte VBA, potem ko izvedemo nekaj, bomo morda morali počakati nekaj časa, da opravimo druge naloge. Kako v takšnih scenarijih zaustavimo kodo makra, da opravi svojo nalogo? Kodo

VBA Dolga

Kaj je dolga vrsta podatkov v VBA?Long je podatkovni tip v VBA, ki se uporablja za shranjevanje številskih vrednosti, vemo, da ima celo število tudi številske vrednosti, vendar se Long razlikuje od celih števil, saj je obseg za shranjevanje podatkov zelo velik v primeru dolgega tipa podatkov tudi v dolgem podatkovni tip lahko imamo tudi decimalne vrednosti, to je vgrajeni podatkovni tip."Dol

Primeri črtnih diagramov

Primeri črtnega diagrama v ExceluČrtni grafikon je grafični prikaz podatkov, ki vsebuje vrsto podatkovnih točk s črto. Te vrste grafikonov se uporabljajo za vizualizacijo podatkov skozi čas. Oglejte si spodnje primere črtnega diagrama v Excelu.Črtni grafikoni bodo prikazali vodoravno črte, ki je sestavljena iz vodoravne osi x, ki je neodvisna os, ker vrednosti v osi x niso odvisne od ničesar, običajno bi bil čas na osi x, ko se še naprej premika naprej, ne glede na to, česar koli) in navpična os y, ki je odvisna os, ker so vrednosti v osi y odvisne od osi x, rezultat pa je črta, ki napreduje vod

VBA LEN

Funkcija Len je skupna funkcija tako za delovni list kot za VBA, je vgrajena funkcija za obe platformi in sintaksa za uporabo te funkcije je prav tako podobna, argumenti, ki jih ta funkcija uporablja na obeh platformah, so podobni, kar je niz in uporaba ali je izhod za to funkcijo enak vrnitvi dolžine niza.F

Združi v Excel

Kaj je skupina v Excelu?Skupina je orodje v Excelu, s katerim lahko združimo dve ali več vrstic ali stolpcev, pomaga predstavljati skupino vrstic ali stolpcev skupaj, prav tako nam omogoča, da skupino zmanjšamo in maksimiramo, kar pomeni, da skupina te vrstice skrije ali stolpci, združeni v skupino in povečanje prikazuje skupino, možnost Skupina je na voljo na zavihku s podatki v razdelku z orisom.Kako zd

VBA Preimenovanje lista

Preimenovanje listov v Excelu se opravi iz opravilne vrstice pod delovnimi listi, tako da jih dvokliknete, vendar v VBA za preimenovanje lista uporabimo metodo Lastnosti ali Delovni list, sintaksa za preimenovanje lista v VBA pa je naslednja Listi (" Ime starega lista "). Name =" Ime novega lista ".Preimenuj list v Excelu VBAVsi smo opravili to nalogo, da smo preimenovali delovni list po svoji identiteti ali po našem udobju, kajne?

VBA funkcija čakanja

Funkcija čakanja Excel VBAVBA Wait je vgrajena funkcija, s katero zaustavimo izvajanje kode za določen čas, je zelo podobna tistemu, kar počnemo v ukazu za spanje, in za zaustavitev kode uporabimo metodo application.wait.Nekatere kode zahtevajo nekaj časa pred napredovanjem v naslednjo vrstico kode, ker je treba opraviti druge naloge. V te

VBA o napaki

Izjava Excel VBA o napakiStavek VBA On Error je vrsta mehanizma za obdelavo napak, ki se uporablja za vodenje kode, kaj storiti, če naleti na katero koli vrsto napake, običajno kadar koda naleti na napako, se izvajanje ustavi, vendar s tem stavkom v kodi izvedba koda se nadaljuje, saj ima nabor navodil, ko naleti na napako.Če

VBA DIR funkcija

Funkcija Excel VBA DIRFunkcija VBA DIR je znana tudi kot imeniška funkcija, to je vgrajena funkcija v VBA, ki se uporablja za določanje imena datoteke dane datoteke ali mape, vendar moramo zagotoviti pot do datoteke, izhod, ki jo vrne ta Funkcija je niz, saj vrne ime datoteke, tej funkciji pripadata dva argumenta, ki sta ime poti in atributi.Fu

DATOV. VBA

Kaj je funkcija VBA DateValue?Funkcija DateValue je vgrajena funkcija v Excelu VBA pod kategorijo funkcije Datum / čas. Deluje tako kot funkcija VBA kot funkcija delovnega lista v vba. Ta funkcija vrne serijsko številko ali vrednost Date, ki je podana v obliki zapisa niza, pri čemer se prezrejo informacije o času, podane z nizom datuma. V E

Spreminjanje velikosti VBA

Spreminjanje velikosti programa Excel VBASpreminjanje velikosti je lastnost, ki je na voljo v VBA, da po potrebi spremeni ali spremeni obseg celic iz aktivne celice. Na primer, predpostavimo, da ste v celici B5, in iz te celice, če želite izbrati 3 vrstice in dva stolpca, lahko spremenimo velikost obsega z uporabo lastnosti RESIZE VBA.Si

VBA Pisanje besedilne datoteke

Excel VBA Pisanje besedilne datotekeV VBA lahko odpremo ali preberemo ali napišemo besedilno datoteko, pisanje besedilne datoteke pomeni podatke, ki jih imamo v Excelovem listu in jih želimo v besedilno datoteko ali datoteko beležnice, obstajata dva načina, eden je z z uporabo lastnosti datotečnega sistema objekta VBA, druga pa z uporabo metode Open and write v VBA.Po za

Vrsta VBA

Tip je stavek v VBA, ki se uporablja za definiranje spremenljivk, podobnih funkciji DIM, uporablja se na uporabniško določeni ravni, kjer imamo v spremenljivki eno ali več vrednosti, obstajata dve nomenklaturi za izjavo tipa, ki je javna ali zasebna. ti niso obvezni, vendar sta obvezni ime spremenljivke in ime elementa.Kaj

VBA Asc

Funkcija Excel VBA AscFunkcija Asc v VBA se uporablja za vrnitev celoštevilčne vrednosti, ki predstavlja kodo znakov, ki ustreza prvemu znaku dobavljenega niza (niz, naveden kot argument / parameter). Uporablja se lahko v makri, ki jo običajno vnesete prek urejevalnika Visual Basic.Excelovo okolje, v katerem se makro izvaja v urejevalniku Visual Basic (VBE), ki ga lahko uporabite za urejanje in odpravljanje napak kod makrov. Vs

Funkcija spanja VBA

Funkcija mirovanja v programu Excel VBAFunkcija mirovanja VBA je funkcija okna, ki je prisotna v datotekah DLL Windows in se uporablja za zaustavitev ali zaustavitev postopka makra za določen čas po tem, ko lahko določeno količino programa nadaljujemo.Obstajajo situacije, ko moramo zaustaviti postopek izvajanja makra, da dokončamo druge naloge. Drug

Power BI Izračun

Funkcija izračuna Power PowerCALCULATE je pogosto uporabljena funkcija DAX v Power BI, čeprav CALCULATE ne more storiti ničesar, ta funkcija deluje kot osnovna funkcija za uporabo drugih funkcij DAX v različnih scenarijih. Če želite na primer uporabiti filter in poiskati povprečno prodajo za določeno mesto, lahko za izračun filtra in prispetja uporabimo funkcijo IZRAČUN.Torej, fun

VBA MID funkcija

Funkcija Excel VBA MIDVBA MID funkcija izvleče vrednosti iz sredine priloženega stavka ali besede. Funkcija MID je razvrščena pod funkcijo String and Text in je funkcija delovnega lista, kar pomeni, da moramo za uporabo te funkcije v VBA uporabiti metodo application.worksheet.Obstajajo situacije, ko želimo izluščiti ime, priimek ali priimek. V teh

Funkcija delovnega lista VBA

Funkcije delovnega lista Excel VBAFunkcija delovnega lista v VBA se uporablja, kadar se moramo sklicevati na določen delovni list, običajno ko ustvarimo modul, ki ga koda izvede v trenutno aktivnem listu delovnega zvezka, če pa želimo izvršiti kodo na določenem delovnem listu, uporabimo funkcijo delovnega lista, ta funkcija ima različne načine uporabe in aplikacije v VBA.Najboljš

VBA zdaj

Funkcija Excel VBA NowZDAJ je funkcija datuma in časa v obeh VBA, ki se uporablja za pridobitev trenutnega sistemskega datuma in ure, tako kot funkcija delovnega lista, ki v sebi ne sprejme nobenega argumenta, tudi v VBA zdaj funkcija ne sprejme nobenega argumenta, vrnjeni izhod za to funkcijo je datum.F

VBA Datum Funkcija

Funkcija Excel VBA DATUMVBA Date je funkcija datuma in časa, vrne samo trenutni datum glede na sistemski datum, ki ga uporabljate. Pomembno je omeniti, da ta funkcija nima nobenih argumentov, še en pomemben dejavnik, ki si ga je treba zapomniti, je, da je ta funkcija vrne trenutni sistemski datum.V Excelu ne moremo živeti brez nekaterih funkcij in »VBA Date« je ena od teh funkcij. Če s

VBA Exit Sub

Excel VBA Izhodni podprocesIzkaz Sub stavek zapusti podproces prej kot definirane vrstice kod VBA. Za izhod iz podprocedure pa moramo uporabiti nekakšen logični test.Zgradimo to s preprostimi izrazi. Sub MacroName () '...' Tukaj je nekaj kode '... Izhod Sub' Izhod iz Sub-ja brez izvajanja nadaljnjih vrstic kode spodaj '...

VBA imenovan obseg

Poimenovani obseg programa Excel VBAKo delamo z veliko količino podatkov, da se izognemo sklicevanju na določeno celico ali obsege celic, običajno ustvarimo imenovane obsege in nam omogoča, da se prek navedenega obsega sklicujemo na zahtevani obseg celic. V VBA za ustvarjanje obsega imen imamo funkcijo Dodaj ime.Izbe

VBA UCase

Funkcija Excel VBA UCaseUcase v VBA je vgrajena funkcija, ki se uporablja za pretvorbo vhodnega niza, ki mu je na voljo v velikih črkah, vzame en argument, ki je niz kot vhod in izhod, ki ga ustvari ta funkcija, je niz, eno stvar, ki jo je treba obdržati Upoštevajte, da ta funkcija pretvori vse funkcije v velike črke, ne samo prvi znak.V ne

Operaterji VBA

Operaterji VBA ExcelV VBA se operaterji uporabljajo za preverjanje, ali je eno število večje od drugega ali manjše od drugega ali enako drugemu številu in ni enako enako. Metoda je podobna uporabi operatorjev, kot jo uporabljamo v Excelu, kot je A> B, ki uporablja operator primerjave.Ni pomembno, kako dobri smo in kako usposobljeni smo pri svojem delu, če ne bomo pravilno naredili osnov, bo vse v neredu. Prvi

Izjava o VBA

Izjava o nastavitvi programa Excel VBAVBA Set je stavek, ki se uporablja za dodelitev kateremu koli vrednostnemu ključu pravi, da objekt ali sklic na spremenljivko uporabljamo to funkcijo za določanje parametra za določeno spremenljivko, na primer, če napišemo Set M = A, kar pomeni, da zdaj M reference ima enake vrednosti in atribute, podobne tistim, ki jih ima A.V VBA

Primeri poročil Power BI

Ne zamenjujmo poročil power bi z nadzornimi ploščami power bi, poročila so bolj podrobna različica armaturne plošče, vsebuje obsežno predstavitev podatkov, ki jih lahko vidimo iz vzorcev, vgrajenih ali integriranih v power bi sam za nove uporabnike.Primeri poročil Power BIČe Power BI še niste spoznali in se sprašujete, kako lahko v Power BI ustvarimo poročila, potem je ta članek primeren za vas. V tem članku

VBA OKROGLA funkcija

Excel VBA okrogla funkcijaOkrogla funkcija v VBA je matematična funkcija, ki, kot že samo ime pove, zaokroži ali zaokroži določeno število na določen nabor decimalnih mest, ki jih določi uporabnik, ta funkcija uporablja logiko zaokroževanja, kar pomeni, da za sklic in katero koli število z zadnjo številko za decimalno številko je pod 5, potem je zaokroženo navzdol in obratno.Število lahko

VBA celo število

Celo število je podatkovni tip v VBA, ki je podan kateri koli spremenljivki, ki vsebuje celoštevilske vrednosti, omejitve ali oklepaj za število celoštevilnih spremenljivk, je v VBA podoben kot pri drugih jezikih, katera koli spremenljivka je definirana kot celo število spremenljivka z uporabo stavka DIM ali ključne besede v VBA.Excel

Moduli razreda VBA

Moduli razreda Excel VBAKo uporabljamo VBA, uporabljamo lastnosti in atribute, definirane v VBA, toda kaj se zgodi, ko želimo ustvariti lastne lastnosti in metode ter atribute, to je, ko v VBA uporabimo modul razreda, da ga lahko uporabniško določimo, modul razreda ima lasten nabor kod, ki jih uporabnik določi za funkcije, lastnosti in predmete.Modu

VBA Const

Kaj je VBA Const (konstante)?Spremenljivke so srce in duša vsakega programskega jezika. Nikoli še nisem videl programerja ali razvijalca, ki se v svojem projektu ali programu ne bi zanašal na spremenljivke. Tudi kot kodirnik se ne razlikujem od drugih, tudi jaz 99% časa uporabljam spremenljivke. Vsi, ki uporabljamo stavek "Dim", razglasimo spremenljivke VBA. Vse

VBA različica

Različica podatkovnega tipa Excel VBAVariant Data Type v VBA je univerzalni podatkovni tip, ki lahko vsebuje kakršen koli podatkovni tip, toda pri dodeljevanju podatkovnega tipa moramo uporabiti besedo "Variant".Vsi vemo, kako pomembne so spremenljivke v projektih VBA. Ko je spremenljivka deklarirana, moramo deklariranim spremenljivkam dodeliti podatkovni tip. D

Funkcija VBA Val

Funkcija Excel VBA ValFunkcija Val v vba spada pod funkcije nizov, prav tako je vgrajena funkcija v VBA, ki se uporablja za pridobivanje številskih vrednosti iz podatkovne spremenljivke. Recimo, če ima spremenljivka vrednost kot A10, nam bo funkcija val dala 10 kot izhod, vzame niz kot argument in vrne številke, ki so v nizu.VAL

Power BI vs SSRS

Razlika med Power BI in SSRSOba SSRS in power bi oba ustvarjata poročila, vendar obstaja nekaj večjih razlik med njima, v SSRS pa poročila vsebujejo več ročnih posegov in veliko ročnih korakov, kar za uporabnika potrebuje čas, vendar je za uporabnika grozljivo, vendar pri napajanju bi enake funkcije so na voljo s klikom na gumb.Power B

Strganje po spletu VBA

Excel VBA spletno strganjeVBA Web Scraping je tehnika dostopa do spletnih strani in prenosa podatkov s tega spletnega mesta v naše računalniške datoteke. Spletno strganje je mogoče z dostopom do zunanjih aplikacij, kot je Internet Explorer. To lahko storimo na dva načina, tj. Zgodnja vezava in pozna vezava.Splet

VBA Select Case

Izjava o primeru primera v programu Excel VBASelect Case je nadomestek za zapisovanje več stavkov if v VBA, ko imamo v kodi veliko pogojev, bomo morda morali uporabiti več stavkov If in ki je lahko dolgočasen, saj postane bolj zapleten, ko je na voljo več stavkov If, v Izberite primer primera, merila določimo kot različne primere in rezultate glede na njih.SELECT

VBA UserForm

Uporabniški obrazec Excel VBAUporabniški obrazec v VBA so prilagojeni uporabniško določeni obrazci, ki so narejeni tako, da od uporabnika sprejmejo vnos v obliki obrazca, ima različne sklope kontrol, ki jih je treba dodati, na primer polja z besedilom, oznake potrditvenih polj itd. in vrednost shrani na delovni list, vsak del uporabniškega obrazca ima s seboj edinstveno kodo.Userfo

VBA Transpose

Funkcijo transponiranja smo videli v Excelovem delovnem listu, ko na delovni list prilepimo katero koli podatkovno tabelo. Pri transponiranju se spremeni položaj vrstic in stolpcev, tj. Vrstice postanejo stolpci in stolpci postanejo vrstice v podatkovni tabeli, saj je to delovni list funkcijo v VBA uporabljamo z metodo Application.w

VBA RGB

Excel VBA RGB BarvaRGB lahko imenujemo tudi rdeče zelena in modra, s to funkcijo dobimo številčno vrednost barvne vrednosti, ta funkcija ima tri komponente kot imenovani obseg in so rdeča, modra in zelena, druge barve pa se štejejo za komponente teh treh različnih barv v VBA.V VBA se vse nanaša na kodiranje vsakega kosa, na primer, če se želite sklicevati na nek del delovnega lista, lahko uporabimo objekt RANGE, če želite spremeniti barvo pisave, lahko uporabimo lastnost NAME obsega nato napišite ime pisave, ki smo jo potrebovali, vendar si predstavljamo situacijo, v kateri spremenimo barvo pisa

VBA TextBox

Excel VBA TextBoxBesedilno polje je preprosto kot polje, ki se uporablja za vnos uporabnika, besedilna polja so del uporabniških obrazcev in na zavihku za razvijalce na katerem koli delovnem listu excela. Če želimo narediti besedilna polja v uporabniški obliki, lahko izberemo možnost iz kontrolnikov uporabniškega obrazca v VBA ali na delovnem listu ga lahko izberemo na zavihku oblikovanja.VBA Te

Možnost VBA eksplicitno

Možnost Excel VBA IzrecnoIzjava o spremenljivkah je v VBA zelo pomembna, Option Explicit določa, da je uporabnik dolžan prijaviti vse spremenljivke, preden jih uporabi, katera koli nedoločena spremenljivka bo med izvajanjem kode povzročila napako. vse kode iz možnosti, tako da omogoči zahtevanje deklaracije spremenljivke.V VBA g

VBA Aktiviraj list

Excel VBA Aktiviraj listMed delom v VBA se včasih sklicujemo na drug list ali uporabljamo lastnosti drugega lista, domnevamo, da delamo na listu 1, vendar želimo vrednost iz celice A2 na listu 2, če se sklicujemo na vrednost lista 2, ne da bi najprej aktivirali list, potem bomo ne moremo dostopati do vrednosti, zato za aktiviranje lista v VBA uporabljamo lastnost delovnega lista kot Delovni listi (“Sheet2”).V Excel

VBA IN funkcija

Excel VBA IN funkcijaAND je logična funkcija in tudi logični operater, kar pomeni, da če so izpolnjeni vsi pogoji, predvideni v tej funkciji, bomo samo resnični rezultat, če pa kateri koli od pogojev ne uspe, se izhod vrne v false, vgrajen in ukaz v VBA za uporabo.Upam, da ste prebrali naš članek o "VBA ALI" in "VBA ČE ALI". Ta funk

Lastnost vrednosti VBA

Lastnost vrednosti Excel VBAVrednost je lastnost v VBA, ki se večinoma uporablja z metodo obsega za dodelitev vrednosti določenemu obsegu, je na primer vdelani izraz v VBA, če uporabimo obseg ("B3"). Value = 3 bo to dodelilo celica B3 vrednost 3, ni nujno, da je lastnost vrednosti uporabljena samo z metodo obsega, lahko jo uporabimo tudi z drugimi funkcijami.Že

VBA FileSystemObject (FSO)

Excel VBA FileSystemObject (FSO)VBA FileSystemObject (FSO) deluje podobno kot FileDialog in se uporablja za dostop do drugih datotek računalnika, na katerem delamo. Te datoteke lahko tudi uredimo, kar pomeni, da datoteko preberemo ali zapišemo. Z uporabo FSO lahko dostopamo do datotek, delamo z njimi, spreminjamo datoteke in mape. F

VBA časovna funkcija

Funkcija Excel VBA TimeFunkcija VBA Time vrne trenutni čas, pri čemer je pomembno omeniti, da ta funkcija nima nobenih argumentov, še en pomemben dejavnik, ki si ga je treba zapomniti, je, da ta funkcija vrne trenutni sistemski čas. Z uporabo te funkcije lahko dejansko najdemo dejanski čas, ki ga potrebuje vrstica kod za dokončanje postopka.TIME j

VBA Zamenjaj niz

Nadomestni niz v Excelu VBAZamenjava je tako funkcija delovnega lista kot funkcija VBA. Ta funkcija nam pomaga, da določeno besedo iz niza zamenjamo z drugim nizom. Deluje podobno kot funkcija Substitute v VBA.Med obravnavanjem vrednosti testnih nizov ali besedilnih podatkov je očitno nekaj zamenjati ali nadomestiti z nečim drugim, združiti dva celična podatka v enega ali razdeliti enega celičnega podatka na več stvari. Vse to

VBA ob napaki Pojdi na 0

Excel VBA ob napaki Pojdi na 0VBA On Error GoTo 0 je stavek upravljavca napak, ki se uporablja za onemogočanje omogočenega upravljalnika napak v postopku. Imenuje se kot "Disabler Handler Disabler".Obravnavanje napak v katerem koli programskem jeziku je glavni razred, ki ga morajo razumeti vsi kodirniki. T

VBA Naključno

Izjava o naključnem izboru v VBAStavek VBA Randomize je preprost enovrstni stavek, ki ga dodamo pred uporabo funkcije RND. Vsakič, ko se delovni zvezek ponovno odpre, stavek Randomize funkciji RND poda novo številko semena, odvisno od sistemskega časa računalnika.Preden spregovorim o izjavi Randomize, naj vam predstavim preprosto funkcijo RND z VBA.Kot f

VBA DatePart

Funkcija Excel VBA DatePartDatePart v VBA se uporablja za identifikacijo dela datuma za dani datum, ki je naveden kot argument, datumski del so lahko dnevi ali meseci ali leto ali celo ure v minutah in sekundah. je tako, Datepart (Interval, Datum kot argument).SintaksaSintaksa funkcije DatePart je podana spodaj:Interval: Podatki, ki jih je treba posredovati v argumentu intervala, so vrste nizov, kar pomeni, da lahko ta argument vsebuje vse veljavne vrednosti.

Vadnica VBA

Vadnica za Excel VBA za začetnikeČe ste nov v VBA in o tem ne veste ničesar, je to najboljša vadnica za začetnike, ki začnejo pot v makrih Excel VBA. Ok, začnimo danes z vadnicami VBA.VBA je Visual Basic for Applications je Microsoftov programski jezik za Microsoftove izdelke, kot so Excel, Word in PowerPoint. Vse pr

Koda VBA

Koda Excel VBAVBA ali znan tudi kot Visual Basic Applications je programski jezik za excel in ne samo excel, ampak tudi za večino Microsoftovih pisarniških programov. Nabor navodil lahko zapišemo v urejevalnik Visual Basic, ki za nas opravlja določena opravila, ki je v VBA znana kot koda .V Excelu lahko VBA najdete na zavihku za razvijalce, saj je namenjen razvijalcem. Za

VBA INSTRREV

Excel VBA INSTRREVFunkcija VBA INSTRREV , kot "In String Reverse" , vrne položaj prvega pojavljanja iskalnega niza (podniza) v drugem nizu, začenši s konca niza (od desne proti levi), od katerega iščemo iskalni niz.Funkcija INSTRREV začne iskati niz, ki ga je mogoče iskati, s konca niza, v katerem moramo ugotoviti, vendar šteje položaj od začetka. Obstaja š

Stikalo Power BI

Preklopna funkcija v Power BIVsi vemo, kako pomembne so logične funkcije na področju analize in interpretacije podatkov. Ko govorimo o logičnih funkcijah, je »IF« oče vseh logičnih funkcij, ki jih uporabljamo, vendar se mnogi ne zavedamo, da v Power BI obstaja alternativa pogoju IF. Da, imamo alternativo pogoju IF, tj. Funkci

Teme Power BI

Kot vemo, da je power bi zelo dobro orodje za vizualizacijo, ima različne vrste orodij in veliko po meri izdelanih orodij, da je vizualizacija bolj podobna tisti, ki jo imamo v vgrajenih temah v power bi, kjer je svetloba privzeta tema, lahko pa tudi ustvarimo po lastni meri smo izdelali temo v moči bi.Te

VBA FileDialog

Excel VBA FileDialogV VBA fieldialog je lastnost, ki se uporablja za predstavitev različnih primerkov, v datotečnem dialogu obstajajo štiri različne vrste konstant, znane kot msofiledialogfilepicker, ki se uporablja za izbiro datoteke z dane poti, druga pa je msofiledialogfolderpicker, iz katerega imena je razvidno, da se uporablja za izbiro mapa in tretja je msofiledialog odprta za odpiranje datoteke, zadnja pa je msofiledialogsaveas, ki se uporablja za shranjevanje datoteke kot nove datoteke.V do

VBA LBound

Funkcija Excel VBA LBoundLBound v VBA pomeni "Lower Bound", tj. Izvlekel bo najmanjše število matrike. Če na primer v matriki piše »Dim ArrayCount (2 do 10) kot niz«, potem lahko s funkcijo LBound najdemo najmanjše število dolžine polja, tj. 2.Spodaj je sintaksa funkcije LBound. Je zelo preprost in enostaven, ima le dva parametra.Dolga (im

Excel vgnezdena funkcija

Vgnezdena funkcija IF v ExceluV Excelu ugnezdenem, če funkcija pomeni, da uporabljamo drugo logično ali pogojno funkcijo s funkcijo if, da preizkusimo več pogojev, na primer, če obstajata dva pogoja, ki jih je treba preizkusiti, lahko uporabimo logične funkcije AND ali OR funkcijo, odvisno od situacije, ali pa lahko uporabimo druge pogojne funkcije še več ifs znotraj enega if.Primeri

Lestvice VBA

Grafikoni Excel VBAGrafikone lahko v VBA označimo kot predmete, podobno kot na delovni list, lahko na enak način vstavimo tudi grafikone v VBA, najprej izberemo podatke in vrsto grafikona, ki ga želimo za zunanje podatke, zdaj imamo dve različni vrsti grafikonov, ki jih ponujamo eno je vdelani grafikon, kjer je grafikon v istem listu podatkov, drugi pa je znan kot list grafikona, kjer je grafikon v ločenem listu podatkov.Pri a

Povprečje moči BI

Povprečna funkcija v Power BINekatere formule v MS Excelu so neposredno vključene tudi v Power BI, pravzaprav obstaja skupina formul, ki so popolnoma enake tako v MS Excel kot v Power BI. V tem članku bomo podrobno razpravljali o eni od skupnih funkcij v programu Power BI, tj. O funkciji AVERAGE DAX.Kaj

Power BI Free vs Pro

Razlike med Power BI Free in ProV moči Bi brezplačne različice ima nekatere omejitve, ki jih je mogoče rešiti z nakupom pro različico napajalnega dvo programske opreme, kot na primer v brezplačne različice podatkov ni mogoče deliti z več uporabniki in si jih lahko ogledate z istim imenom, vendar v pro verziji podatke lahko delite z uporabniki, ki imajo tudi različico pro, poleg tega pa ponuja še 10 GB prostora.Power BI Des

Naredite tortni grafikon v Excelu

Kako narediti tortni grafikon v Excelu?V Excelu obstajajo različne vrste tortnih grafikonov, ki jih je mogoče uporabiti v skladu z zahtevo. Spodaj smo vzeli primere, da se naučimo, kako narediti excel diagrame.2D tortni grafikon3D tortni grafikonPie of PiePita za pitoKrofna pitaPrimer # 1 - Naredite 2D tortni diagramV tem primeru se naučimo, kako narediti grafikon 2D Pie v Excelu To predlogo tortnega diagrama Excel lahko prenesete tukaj - Predloge tortnega diagrama Excel Predloga Tu si poglejmo podatke živilske industrije, da ugotovimo, katera aromatična pijača se bolj prodaja in ima večje povpr

VBA LCase

Funkcija Excel VBA LCaseLCase je vgrajena funkcija vba, ki se uporablja za pretvorbo vhodnega niza, ki mu je dostavljen z malimi črkami, za vhod vzame en argument, ki je niz, in izhod, ki ga ustvari ta funkcija, je niz, eno stvar, ki jo Upoštevajte, da ta funkcija pretvori v male črke vso funkcijo, ne le katerega koli znaka.Mor

Poročila o skupni rabi Power BI

Skupna raba poročil Power BIObstajajo različni načini za skupno rabo poročila v programu power bi, obstaja osnovni način za skupno rabo poročila z gumbom za skupno rabo, obstajajo pa tudi druge metode, na primer uporaba delovnega prostora ali objavljanje poročila v spletu ali vdelava v točko skupne rabe in varno vdelavo.Končni c